ตอบปัญหาวิทย์ ม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานสาธิต ประสานมิตร วิชาการ “เปิดบ้านประสานมิตร สาธิตพหุปัญญา แข่งขันนานาทักษะ Show Share Challenge” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่
– มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รางวัลชมเชย : นายภูริวัจน์ ฤดีจรัสวัลย์ ม.4/1, นายธนภัทร์ รัตนวงศ์ ม.4/1 และ นายอินทัช สุริยะเจริญ ม.4/2

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School