ชนะเลิศป้ายนิเทศวันแม่ และ “มุมถวายเกียรติพี่ดอมินิก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลดังนี้

– ประกวดจัดป้ายนิเทศเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

– ชนะเลิศ ระดับ ม.1-ม.3 หัวข้อ “แม่ของฉัน” : ม.1/3, ม.2/3 และ ม.3/3

– ชนะเลิศ ระดับ ม.4-ม.6 หัวข้อ “พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ” : ม.4/1, ม.5/3 และ ม.6/1

– “มุมถวายเกียรติพี่ดอมินิก” ระดับชั้น ป.1-ม.6 : ป.1/2, ป.1/3, ป.2/1, ป.3/4, ป.4/5, ป.5/1, ป.6/5, ม.1/5, ม.2/4, ม.3/1, ม.4/4, ม.5/5 และ ม.6/3

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School