Maths-Whizz พัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก พร้อมด้วย คุณหรรษา สุสายันห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น ครั้งที่ 1 โครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” Maths-Whizz ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ดังนี้

  • ที่ 1 ด.ช.ศุภัช กวีกิจธวัช ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.75 ปี
  • ที่ 2 ด.ช.ประวีณ สุจริตพาณิชยกุล ป.4/1 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.55 ปี
  • ที่ 3 ด.ช.จิรัฎฐ์ ชินเวศยวงศ์ ป.4/1 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.55 ปี
  • ที่ 4 ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.4/1 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.48 ปี
  • ที่ 5 ด.ช.ยูนูส อับดุล อาซิส ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.21 ปี
  • ที่ 6 ด.ช.ภัทรพล ชัยมี ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.11 ปี

Related Posts

ทดสอบความรู้พระวรสาร
Achievements, Latest News
ทดสอบความรู้พระวรสาร

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทดสอบความรู้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ประจำปีการศึกษา 2562

แข่งขันทักษะลูกเสือ
Achievements, Latest News
แข่งขันทักษะลูกเสือ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

คณิตคิดเร็ว
Achievements, Latest News
คณิตคิดเร็ว

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School