ต้อนรับ Okayama University

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียน ต้อนรับผู้แทนครูจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School