รองชนะเลิศ A-Math

การแข่งขัน A-Math รายการ W.W.A. A-Math & Crossword Game Competition 2016 ในงานกิจกรรมวันวิชาการ บูรณาการอาเซียน ระดับประถมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผลการแข่งขันดังนี้

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.จิรา กุลจิราพงศ์ ป.4/2 และ ด.ช.ยูนูส อับดุล อาซิส ป.4/2
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลัญจนเสถียรชัย ป.5/1 และ ด.ช.ปัณณภพ นิพนธ์กิจ ป.5/1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.5/1 และ ด.ช.อดิพณ ศิรินันท์อนุกูล ป.5/1

Related Posts

ทดสอบความรู้พระวรสาร
Achievements, Latest News
ทดสอบความรู้พระวรสาร

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทดสอบความรู้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ประจำปีการศึกษา 2562

แข่งขันทักษะลูกเสือ
Achievements, Latest News
แข่งขันทักษะลูกเสือ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

คณิตคิดเร็ว
Achievements, Latest News
คณิตคิดเร็ว

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School