ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบประกาศนียบัตรแก่ นายปัณณทัต  จิตตกูล ม.4/1, นายปุณยวัจน์  วอง ม.4/2 และ นายพรรษา  แซ่อื้อ ม.5/2 ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ Okayama University ระหว่างวันพุธที่ 3 ถึงวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School