ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ด.ช.ปัณณ์ อรุณศิริวงศ์ ป.4/1, ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.4/1, ด.ช.วงศ์วรัณ อุปวงษ์ ป.4/1, ด.ช.วีรอัศว์ ลิ้มไพบูรณ์ ป.4/1, ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2 และ ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1

Related Posts

ทดสอบความรู้พระวรสาร
Achievements, Latest News
ทดสอบความรู้พระวรสาร

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทดสอบความรู้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ประจำปีการศึกษา 2562

แข่งขันทักษะลูกเสือ
Achievements, Latest News
แข่งขันทักษะลูกเสือ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

คณิตคิดเร็ว
Achievements, Latest News
คณิตคิดเร็ว

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School