dtac Digikidz School Visit

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทรักลูก กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ dtac Digikidz School Visit สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทย ให้มีความรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องปลอดภัย สอนให้รู้ทันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทางออนไลน์ การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และหยุดปัญหาการรังแกกันบนโลกออนไลน์

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School