ทัศนศึกษาสยามนิรมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษา ณ สยามนิรมิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ม.3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่ อีกทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School