งานวันผู้ปกครอง “เซนต์ดอมินิกศิระกราน เทิดไท้พ่อภูมิพล”

Download the Google Plus app

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครองในชื่อว่า “เซนต์ดอมินิกศิระกราน เทิดไท้พ่อภูมิพล” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 โดยในปีนี้การแสดงของนักเรียนได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ มีการมอบทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่นักเรียน นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาระหว่างครูและผู้ปกครอง การออกร้านจำหน่ายอาหารของห้องเรียนต่างๆ

Download Rockman x 크롬 직접 신귀공자 던전앤드래곤2

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School