แข่งขันรายการ “ท้าให้อ่าน”

Go mp3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ทีมที่ 1 : ด.ช.ชุติพนธ์  จองคำ ป.1/4, ด.ช.ศราวิน  อนุกูลสวัสดิ์ ป.2/2, ด.ช.ณฐาภพ ปรีชาธนาพล ป.4/1 และ ด.ช.ชยุต พุ่มพวง ป.4/2 พร้อมผู้ปกครอง, ทีมที่ 2 : ด.ช.ชัยวิชญ์  จรัญเรืองธีรกุล ป.2/2, ด.ช.พงษ์พิรัชย์ สาระโกเศศ ป.2/3, ด.ช.ปรวิชญ์ หรือเมืองเดิม ป.4/1 และ ด.ช.ธารา ไทยอู่ ป.4/2 พร้อมผู้ปกครอง ได้ไปบันทึกเทปการแข่งขันรายการโทรทัศน์ “ท้าให้อ่าน” เพื่อบริจาคหนังสือให้กับศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 18 และวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.15 น 영화 향수. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

Download the web server folder

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School