พิธีรับศีลกำลังของนักเรียนคาทอลิก ป.6

npdf 64 다운로드

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้นำนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และรับศีลกำลัง ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี

일 빵빵 아이폰 동영상 갓오곡 다운로드 Download Homemate

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School