Activities
 • พิธีเดินรูป 14 ภาค
  พิธีเดินรูป 14 ภาค

  คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธีเดินรูป 14 ภาคในเทศกาลมหาพรต ณ วัดน้อยของโรงเรียน (วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์) โดยมีคุณครูและนักเรียนร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • วันพุธรับเถ้า
  วันพุธรับเถ้า

  คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • เยี่ยมชมการฝึก-ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร
  เยี่ยมชมการฝึก-ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

  เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก พร้อมด้วยผู้แทนครู ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี VIEW MORE PHOTOS

  Read more
Achievements
 • ความประพฤติดี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-ป.6
  ความประพฤติดี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-ป.6

  บาทหลวงมนูญ สนเจริญ อธิการ บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก และ นายปิยะ บ่างสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • ร่วมแสดงละครขับเคลื่อนสังคม
  ร่วมแสดงละครขับเคลื่อนสังคม

  ด.ช.เกริกไกรวัล สโรบล ป.1/4 เข้าร่วมเป็นนักแสดงในละครขับเคลื่อนสังคม คณะละครมาร็องดู เรื่อง “เห็นฉัน ไม่เห็นฉัน” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ในเทศกาลละครกรุงเทพ ปี 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ BACC VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • ความประพฤติดี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1-ม.5
  ความประพฤติดี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1-ม.5

  บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS

  Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School