Activities
 • อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2561
  อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2561

  โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ “การพัฒนาองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณมาโรจน์ วนานันท์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะให้ได้มาซึ่งผลงานสูงสุดขององค์กรทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร และในวันเดียวกัน ได้มีการจัดอบรมให้กับครูชาวต่างชาติ ในหัวข้อ Working in

  Read more
 • อบรม Developing Android Application by Google
  อบรม Developing Android Application by Google

  โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหัวข้อ Developing Android Application by Google โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561
  กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561

  งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก นำคณะครูคำสอนและครูคาทอลิกเข้าร่วม “ชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 11 และชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3” ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน ครูคาทอลิก และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานคำสอนและงานธรรมทูต เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มครูคาทอลิกและครูคำสอนจากวัดและโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมยินดีกับเพื่อนครูคำสอนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในการทำหน้าที่ครูคำสอนนาน 25 ปี

  Read more
Achievements
 • อังกฤษอันดับ 3 ของประเทศ
  อังกฤษอันดับ 3 ของประเทศ

  การแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการภาษาอังกฤษ บริษัท Top Test Center จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ผลการแข่งขันมีดังนี้ – ด.ช.ชนนพัฒน์ ไพฑูรย์โยธิน ป.6/2 สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของประเทศ ได้รับถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,500 บาท

  Read more
 • ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ
  ภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ

  ด.ช.รุจ รังษีวงศ์ ป.6/6 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • แข่งจักรยานคว้าอันดับ 2
  แข่งจักรยานคว้าอันดับ 2

  ด.ช.วัชนันทน์ นนตรี ป.1/2 แข่งขันจักรยาน Balance Bike : Strider Racing @ Central World 2018 # 2 ได้รับถ้วยและเหรียญรางวัลอันดับ 2 รุ่น Open Class อายุ 2-6 ปี และ

  Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School