Activities
 • ค่ายนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17
  ค่ายนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 152 คน โดยวันแรกนักเรียนได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จากนั้นเดินทางไป ภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งได้รับความสนุกสนานจากเกมวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมนันทนาการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่

  Read more
 • อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3
  อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3

  งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3 จำนวน 37 คน ในหัวข้อ “HOLINESS FOR YOU TOO” เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก ผ่านการเรียนรู้บุคคลต้นแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปฎิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียนสามพราน เป็นผู้ให้การอบรม พร้อมด้วยคุณครูคำสอน เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21

  Read more
 • ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน
  ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน

  คณะกรรมการการศึกษาซาเลเซียน โดยคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ได้จัดสัมมนาและศึกษาดูงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนประเทศไทย 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง จำนวน 65 คน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันเสาร์ที่

  Read more
Achievements
 • แชมป์สแต็คประเภททีม
  แชมป์สแต็คประเภททีม

  การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ส่วนกลาง ประจำปี 2562 “THE STACK FIGHTER 2019” จัดโดยสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์             – ด.ช.พันธุ์ธัช พิศาลสวรรยา ม.3/3 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม Timed

  Read more
 • รองแชมป์ว่ายน้ำ
  รองแชมป์ว่ายน้ำ

  ด.ช.คุปติ ช่วยเกลี้ยง ป.3/5 แข่งขันว่ายน้ำ “TU Establishment 2019” ได้รับ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ระหว่างวันเสาร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • แชมป์เทควันโด ป.3
  แชมป์เทควันโด ป.3

  ด.ช.ตฤณ เลิศชัยทวี ป.3/5 แข่งขันเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคกลาง ครั้งที่ 8” ได้ชนะเลิศ รุ่นอายุ 9-10 ปีชาย น้ำหนัก 28-30 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ มือใหม่พิเศษ ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้า

  Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School