Activities
 • นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา
  นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของความเป็นชาติ เอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา
  นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ณ บ้านไทย สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตไทย อีกทั้งให้รู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา
  นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1 จังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

  Read more
Achievements
 • แชมป์ประกวดดนตรี ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
  แชมป์ประกวดดนตรี ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

  นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

  Read more
 • คณิตเพชรยอดมงกุฎ
  คณิตเพชรยอดมงกุฎ

  นายจงเจตน์ คัมภีริชยา ม.5/1, นายธนวัฒน์ จิตตเศรษฐสิน ม.6/3 และ นายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ ม.6/3 เข้ารอบเจียระไนเพชร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี VIEW MORE

  Read more
 • มอบโล่เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
  มอบโล่เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

  คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบโล่รางวัลให้แก่ ด.ช.ธีรภพ ตังธนาวุฒิกุล ป.6/5 (แชมป์ HAPKIDO), ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ์ ม.2/3 (แชมป์ STACK) และ ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.2/4 (แชมป์ STACK) ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

  Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School