Activities
 • ร.ร.เซนต์ดอมินิกรักประชาธิปไตย เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ
  ร.ร.เซนต์ดอมินิกรักประชาธิปไตย เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ

  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยมีผู้แทนครูและนักเรียนถือป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการเลือกตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน จนถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ SOMOS Summer camp จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 , ม.1 และ ม.2 จำนวน 21 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 10 ถึงวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม

  Read more
 • งานต้อนรับสมาชิกใหม่
  งานต้อนรับสมาชิกใหม่

  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562เมื่อวันเสาร์ที่16 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงาน นักเรียนใหม่ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยมีมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้บรรยายแนะนำสถานที่ จากนั้นเข้าสู่พิธีการ โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณไพโรจน์ ประจักษ์วิทย์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน หลังจากกล่าวต้อนรับ คุณพ่ออธิการได้ประกอบพิธีเสกเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

  Read more
Achievements
 • คว้ารองชนะเลิศ Jinpao Automation Contest 2019
  คว้ารองชนะเลิศ Jinpao Automation Contest 2019

       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยทีมวิจัยและพัฒนาชุดควบคุมปัจจัยสำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก (FaSac : Factor Sensors and Automatics Controller) ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Jinpao Automation Contest 2019 จัดโดย บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่

  Read more
 • ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.1-ม.3
  ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.1-ม.3

  คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.1/1, รองชนะเลิศ

  Read more
 • รางวัลชมเชยนักออกแบบรุ่นเยาว์
  รางวัลชมเชยนักออกแบบรุ่นเยาว์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดนักออกนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (Grand Sport Teenage Designer Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ เสื้อกีฬาและรองเท้ากีฬา โดยนายบุญชัย อัศวพรชัย ม.6/1 ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเสื้อกีฬา จากผู้ส่งผลงานทั้งหมด 1,121 ผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์

  Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School