Activities
 • ตรวจสุขภาพนักเรียน
  ตรวจสุขภาพนักเรียน

  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงพยาบาลสายหยุด จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันอังคารที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • แข่งขันกรีฑา
  แข่งขันกรีฑา

  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดแข่งขันกรีฑาประเภทลู่สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 และคุณครู ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึงวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายพักแรม
  ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายพักแรม

  กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 จำนวน 158 คน เพื่อฝึกให้ลูกเสือได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายพักแรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี VIEW MORE PHOTOS

  Read more
Achievements
 • นักกีฬาดีเด่นและครูแม่สีดีเด่น
  นักกีฬาดีเด่นและครูแม่สีดีเด่น

  คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก มอบรางวัลผลการแข่งขันกรีฑาและครูแม่สีดีเด่นในการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ดังนี้ ชนะเลิศกรีฑา : สีเหลือง รองชนะเลิศกรีฑา : สีเขียว นักกีฬาดีเด่นระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น : ด.ช.ณศิระ

  Read more
 • เหรียญทองแดงว่ายน้ำ
  เหรียญทองแดงว่ายน้ำ

  ด.ช.วีรภัทร ภิรมย์ ม.1/3 แข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหาร VIEW MORE PHOTOS

  Read more
 • เหรียญทองเทควันโด
  เหรียญทองเทควันโด

  ด.ช.เยอร์เลมี่ การ์ซีอาร์ ป.3/4 แข่งขันเทควันโด ได้รับ 1 เหรียญทอง รุ่น 7-8 ปี น้ำหนัก 26-30 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ C รายการ RSU FAI – FAH  by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่

  Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School