• มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์
  มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

     [email protected]

 • มาสเตอร์บุญชู ชูศรี
  มาสเตอร์บุญชู ชูศรี
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา

     [email protected]

 • มิสธนพร ยมะสมิต
  มิสธนพร ยมะสมิต
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา

     [email protected]

 • มาสเตอร์สุรัตน์ กิมานันโท
  มาสเตอร์สุรัตน์ กิมานันโท
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

     [email protected]

 • มิสนิลรยา ภักตร์ผ่อง
  มิสนิลรยา ภักตร์ผ่อง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

     [email protected]

 • มาสเตอร์ประเสริฐ ลาภวุฒิพจน์
  มาสเตอร์ประเสริฐ ลาภวุฒิพจน์
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

     [email protected]

 • มาสเตอร์โกวิทย์ อยู่เวชวัฒนา
  มาสเตอร์โกวิทย์ อยู่เวชวัฒนา
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

     [email protected]

 • มาสเตอร์จักรพงศ์ กันกล่ำ
  มาสเตอร์จักรพงศ์ กันกล่ำ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน

     [email protected]

 • มิสมณี เงากระจ่าง
  มิสมณี เงากระจ่าง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

     [email protected]

 • มิสยุพาภรณ์ บุญพยุง
  มิสยุพาภรณ์ บุญพยุง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

     [email protected]

 • มิสโสภณา เศวตคชกุล
  มิสโสภณา เศวตคชกุล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

     [email protected]

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School