ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.4-ป.6

AchievementsLatest News

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.4/1, รองชนะเลิศ ป.4/6, ชนะเลิศ ป.5/1, รองชนะเลิศ ป.5/5, ชนะเลิศ ป.6/5, รองชนะเลิศ ป.6/4 – ความประพฤติดี : ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.4/1 (รับโล่), ด.ช.ธาวิน ชินวุฒิ ป.4/1, ด.ช.ศนิสรรค์ เรืองรัตน์ ป.4/1, ด.ช.ณดณ พิมพ์ธารา ป.4/2, ด.ช.เมธัส ฉัตรตระกูล ป.4/2, ด.ช.ณภัทร ณ ป้อมเพชร

Read more

แชมป์กอล์ฟ ป.5

AchievementsLatest News

ด.ช.จิรทีปต์ ศิริเกียรติสกุล ป.5/6 รองชนะเลิศอันดับ 1 Class D การแข่งขันกอล์ฟ “SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2017-2018” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ Watermill Golf & gardens และชนะเลิศ “TKG-Tour Thailand Kids Golf Tour 2018” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามสุวรรณภูมิ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.4-ม.5

AchievementsLatest News

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561             – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.4/1 และ ม.4/3, รองชนะเลิศ ม.4/2, ชนะเลิศ ม.5/1, รองชนะเลิศ ม.5/2 – ความประพฤติดี : นายศรัณย์ ศิริโชติ ม.4/1, นายวิธวินท์ ขันติชัยมงคล ม.4/1, นายปรมัตถ์ ศรีบัว ม.4/1, นายกิตธนโชติ กิมานนท์ ม.4/2, นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์ ม.4/2, นายบรรเจิด สิงห์อยู่ ม.4/2, นายกานต์ ศุกระกาญจน์

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.1-ป.3

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.1/1, รองชนะเลิศ ป.1/2, ชนะเลิศ ป.2/3, รองชนะเลิศ ป.2/1, ชนะเลิศ ป.3/4, รองชนะเลิศ ป.3/2 – ความประพฤติดี : ด.ช.เอกธีร์ นิวาสนิลรัตน์ ป.1/1, ด.ช.พลลภัฐ โชตานนท์ ป.1/1, ด.ช.อาชวิน เกียรติจรูญศิริ ป.1/1, ด.ช.ชวณัฐ ดวงพัตรา ป.1/2, ด.ช.พสิษฐ์ โอฬารนิเวศน์ ป.1/2, ด.ช.นันทวัทน์ แก้วทองคำ ป.1/2, ด.ช.ปุญญพัฒน์

Read more

บาสเกตบอล SD CUP ป.4-ป.6

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล SD CUP ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ – ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม No Name – รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม อ้ายบู๋เอ๋ย – รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม IDK กับ ทีม Remix VIEW MORE PHOTOS

Read more

ฝากเงินโครงการดอมินิกน้อย

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ฝากเงินกับโครงการดอมินิกน้อย การศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ – ฝากเงินเป็นอันดับ 1 : ด.ช.รวิชญ์ชนน ซามูเอล มียิ่ง ป.2/4 – ฝากเงินเป็นอันดับ 2 : ด.ช.น้ำบริสุทธิ์ เทียนบูชา ป.2/5 – ฝากเงินเป็นอันดับ 3 : ด.ช.จิรเมธ ฐิติมานิต ป.2/4 – ห้องที่ฝากเงินมากที่สุด : ป.2/4 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชนะเลิศว่ายน้ำ ป.5

AchievementsLatest News

ด.ช.วรภพ วัฒนมะโน ป.5/1 ได้ 5 เหรียญทอง และ ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.5/6 ได้ 5 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน คะแนนรวมสถิติว่ายน้ำ รุ่น 10 ปี พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 การแข่งขันว่ายน้ำศิรินุสรณ์สวิมมิ่ง ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา VIEW MORE PHOTOS

Read more

คณิตศาสตร์เสริมปัญญา

AchievementsLatest News

ผลการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2560 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ด.ช.กวีรภัทร์ ไชยไธสง ม.2/1 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ด.ช.จักริน นวกิจวัฒนา ม.2/1 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ นายวสุพล มาน้อย ม.4/1 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ภาษาไทยเสริมปัญญา

AchievementsLatest News

ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2560 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ม.1/1 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ด.ช.กฤตเมธ ช้างเผือก ม.2/2 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ และอันดับ 3 ของประเทศ ด.ช.ธนาเดช สินส่งเสริม ม.2/1 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ด.ช.ธิติ ตันพิสุทธิ ม.3/1 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ด.ช.ภูมิรพี พิมพานทอง ม.3/1 อันดับ 4 ของกรุงเทพฯ VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School