พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชีวิตพระสงฆ์ การปฏิญาณตนเป็นนักบวช และพิธีฯ

Activities

lg smart recovery center 다운로드 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมผู้แทนครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 50 ปี เเห่งชีวิตพระสงฆ์ ของคุณพ่อเเฟรงค์ เดอ ลอเรนซี, 60 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ของภราดาเปาโล ชุณห์ จันทร์หอม และ 25 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ของภราดาซามูเเอลจิตติ อุปการ จากนั้นมีพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอธิการเจ้าคณะองค์ใหม่ของคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ลาว กัมพูชา คือคุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ และมีพิธีขอบพระคุณ คุณพ่อเปาโลประเสริฐ สมงาม อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนองค์เก่าที่ครบวาระ ซึ่งในวันนี้คุณพ่อได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดการแสดงชุดพิเศษเพื่อร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ

Read more

ขอบคุณครูคำสอน

Activities

환상수호전 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธีขอบคุณครูคำสอน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ VIEW MORE PHOTOS Download Nikoniko bulletin board attachment Insoony is pretty downloaded ib 이브 다운로드

Read more

พิธีรับศีลกำลังของนักเรียนคาทอลิก ป.6

Activities

npdf 64 다운로드 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้นำนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และรับศีลกำลัง ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS 일 빵빵 아이폰 동영상 갓오곡 다운로드 Download Homemate

Read more

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

Activities

downroad 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงาน วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยมีพิธีบูชาขอบพระคุณ การแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก การแข่งขันตอบปัญหา “ปริศนาพ่อบอสโก” พิธีขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ จากนั้นเป็นขบวนแห่นักบุญยอห์น บอสโกที่มีความสง่างามสมเกียรติ ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้จัดเกมหลากหลายให้นักเรียนได้ร่วมสนุกภายใต้บรรรยากาศงานวัด VIEW MORE PHOTOS Generation Kill analog Tokyo 사기조작단 10회 Download my beloved book

Read more

แข่งขันรายการ “ท้าให้อ่าน”

Activities

Go mp3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ทีมที่ 1 : ด.ช.ชุติพนธ์  จองคำ ป.1/4, ด.ช.ศราวิน  อนุกูลสวัสดิ์ ป.2/2, ด.ช.ณฐาภพ ปรีชาธนาพล ป.4/1 และ ด.ช.ชยุต พุ่มพวง ป.4/2 พร้อมผู้ปกครอง, ทีมที่ 2 : ด.ช.ชัยวิชญ์  จรัญเรืองธีรกุล ป.2/2, ด.ช.พงษ์พิรัชย์ สาระโกเศศ ป.2/3, ด.ช.ปรวิชญ์ หรือเมืองเดิม ป.4/1 และ ด.ช.ธารา ไทยอู่ ป.4/2 พร้อมผู้ปกครอง ได้ไปบันทึกเทปการแข่งขันรายการโทรทัศน์ “ท้าให้อ่าน” เพื่อบริจาคหนังสือให้กับศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 18 และวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา

Read more

งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2559

Activities

마이크로소프트 엑셀 2013 다운로드 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการในชื่อว่า “น้อมนำพระบรมราโชวาท ปวงไทยราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเนื่องมาจากคำสอนของพ่อ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 ร้านเกมชั้น ม.6 และการออกร้านของผู้ปกครอง VIEW MORE PHOTOS Download msvcr110.dll E Square 책 무료 다운로드 Cad Power Download the Windows 10 Mail app

Read more

งานวันผู้ปกครอง “เซนต์ดอมินิกศิระกราน เทิดไท้พ่อภูมิพล”

Activities

Download the Google Plus app โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครองในชื่อว่า “เซนต์ดอมินิกศิระกราน เทิดไท้พ่อภูมิพล” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 โดยในปีนี้การแสดงของนักเรียนได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้ มีการมอบทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้แก่นักเรียน นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาระหว่างครูและผู้ปกครอง การออกร้านจำหน่ายอาหารของห้องเรียนต่างๆ

Read more

นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา

Activities

Flash Get กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

Read more

นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

Activities

요괴워치 어플 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1 จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2560

Read more

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

Activities

서머너즈 워 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School