นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา

Activities

Download Windows 10 Japanese language pack กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ณ บ้านไทยสวนสามพรานจังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

Read more

ต้อนรับ Okayama Science High School

Activities

collapsepc edition คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Okayama Science High School ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

Read more

ต้อนรับโรงเรียนแสงทองวิทยา

Activities

입영통지서 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ให้การต้อนรับคุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา พร้อมคณะครูและนักเรียน ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Read more

เซนต์ดอมินิกสุขสันต์วันคริสต์มาส

Activities

Download The Memories of the Alhambra Palace 9 episodes โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานคริสต์มาสเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนมีความชื่นชมยินดี ภายใต้บรรยากาศแห่งความรักและแบ่งปัน อีกทั้งเป็นการส่งความสุขแก่กันและกันโดยมีการแสดงละครเทิดเกียรติพระกุมาร พิธีถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารเยซู งานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียนจากนั้นคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้แทนนักเรียนร่วมอัญเชิญพระกุมารไปอวยพรตามห้อง

Read more

ประชุมการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

Activities

사쿠라 노바 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานจัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กุสุมา ทองช่วง และ อาจารย์ดรุณี พรายแสงเพ็ชร ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน

Read more

ศึกษาดูงาน MWITS OPEN HOUSE 2016

Activities

세계지도 이미지 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 1/2 และ 1/3 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ S.D.-GIFTED) และ นักเรียนโครงการ GO GENIUS จำนวน 125 คน เข้าชมงาน MWITS OPEN HOUSE 2016 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์กรมหาชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มากยิ่งขึ้น

Read more

วันกตัญญูต่อพ่อ

Activities

avengers endgame โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันกตัญญูต่อพ่อ โดยมีพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บนหอประชุมซาวีโอ จากนั้นผู้แทนพ่อแยกย้ายตามห้องเรียนเพื่อร่วมพิธีรำลึกพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่คุณพ่อ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

Read more

ต้อนรับนักบวชจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

Activities

Download Sir Amita mp3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ พร้อมผู้แทนครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะนักบวชซาเลเซียน จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในโอกาสมาเยี่ยมชมการบริหารงานของโรงเรียน

Read more

ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายพักแรม

Activities

낱말 카드 다운로드 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Read more

เซนต์ดอมินิกต้อนรับ Kapiti College

Activities

초등학교 1학년 교과서 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนจำนวน 9 คน จาก Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการบริหารโรงเรียน ศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ภายใต้การลงนามการร่วมมือทางการศึกษา (MOU) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School