ป.4 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

Activities

오라클 버추얼 박스 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ และวิชาพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Read more

ป.5 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

Activities

Download the play กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.5 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือโท และเครื่องหมายวิชาพิเศษ ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

Read more

ลูกเสือ ม.1 เข้าค่ายพักแรม

Activities

Download Grand Chase กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันศุกร์ที่ 30 กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 2ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3

Activities

Java html pdf งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “เที่ยวชมสถาปัตย์ เยือนชุมชนวัดคาทอลิก รับพระคุณการุณย์ศักดิ์สิทธิ์ครบบริบูรณ์” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3 จำนวน 46 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ บ้านสวนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Read more

dtac Digikidz School Visit

Activities

디시 이미지 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทรักลูก กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ dtac Digikidz School Visit สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทย ให้มีความรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องปลอดภัย สอนให้รู้ทันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทางออนไลน์ การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และหยุดปัญหาการรังแกกันบนโลกออนไลน์

Read more

พระอาจารย์มหาสมปองบรรยายธรรม

Activities

Download windows 10 images กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นิมนต์พระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมะกับวัยรุ่น” ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  

Read more

ม.1เข้าค่ายพุทธธรรมเยาวชน

Activities

사기조작단 10회 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้น ม.1 ไปเข้าค่ายพุทธธรรมเยาวชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กระจกส่องใจ, แสงเทียนแสงธรรม, พระคุณแม่ เป็นต้น

Read more

ต้อนรับ Don Bosco Center Poipet

Activities

마이크로소프트 엑셀 2013 다운로드 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคุณพ่อพงษ์นิรันดร์ นัมคณิสรณ์ และคณะครูจาก Don Bosco Center Poipet  ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

Activities

요괴워치 어플 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 ราชปรารภ เขตราชเทวี มาฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ และบาดทะยัก เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนชั้น ป.6 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

Read more

ต้อนรับ Okayama University

Activities

서머너즈 워 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียน ต้อนรับผู้แทนครูจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School