พิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

Activities

download vcruntime140.dll เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ทำพิธีเสกพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ จากนั้น คณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหารมอบพระรูปท่านนักบุญให้กับผู้แทนห้องทุกระดับชั้น เพื่อนำไปประดิษฐานที่ห้องเรียน

Read more

เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

Activities

빅스비 비전 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โครงการแพทย์ SMS. จัดให้มีการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุสำหรับนักเรียนชั้น ป.2, ป.3 และ ป.4 ระหว่างวันอังคารที่ 16 ถึงพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

Read more

งานวันแม่แห่งชาติ

Activities

X-ctu งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559เมื่อวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม 2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบอีกทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ 2 ท่านมาเป็นประธานในงานวันแม่ได้แก่คุณเยาวลักษณ์ กล่ำดิษฐ์ และคุณรุ่งระวี เงินดี

Read more

เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities

download pscp video คุณพ่อประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

Read more

วันประกาศเกียรติคุณ

Activities

Download Kuro senior and black mansion คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานงาน “วันประกาศเกียรติคุณ” พร้อมทั้งคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติร่วมพิธี โดยมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี รางวัลผลการเรียนดีเลิศ รางวัลผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม ทุนการศึกษา ทุนความสามารถพิเศษ และทุนประพฤติดี ณ หอประชุมซาวีโอ เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

Read more

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 10

Activities

zwcad 2018 다운로드 “ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 10” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 120 คนไปเข้าค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 10 “จากภูมิปัญญาสู่การผสานคุณค่าด้วยพฤกษาสมุนไพร” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559

Read more

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16

Activities

스크래치 프로그램 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 122 คน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และฝึกกระบวนการคิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสนุกกับตัวเลข กิจกรรม Math Festival เป็นต้น ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559   스마트에디터 3.0 다운로드 원광만세력 ps3 에뮬레이터 다운로드 길티기어 xrd 다운로드

Read more

ศาสนพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารใหม่

abcupload 4.1 다운로드 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.09 น. คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ได้ประกอบศาสนพิธีขอพระพรพระมารดามารีย์  นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารฆราวาส นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้แทนครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ระหว่างพิธีอธิษฐานภาวนาขอพระพร คณะผู้ใหญ่ได้ร่วมกันพรมน้ำเสกเครื่องมือใหญ่ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงาน ให้เปี่ยมด้วยพระพรและประสบความสำเร็จในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงเรียนหลังนี้

Read more

ถวายเทียนพรรษา

Activities

Download Windows 10 1809 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น  ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยมียอดเงินบริจาค 41,593.75.-บาท Download the Mongill macro Download the video from Chrome Gangnam River 4 to Naholo House

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6

Activities

엘더스크롤 스카이림 งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “เที่ยวชมสถาปัตย์ เยือนชุมชนวัดคาทอลิก รับพระคุณการุณย์ศักดิ์สิทธิ์ครบบริบูรณ์” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 จำนวน 50 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านสวนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 필 폰트 cia 다운로드 고질라 다운로드 easy xp vhd

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School