ชนะเลิศ dtac Digikidz School Visit 2016

Achievements

챔피언 ผลการประกวดคลิปวิดีโอรีวิวนิทาน พร้อมวิเคราะห์ตัวละคร โครงการ dtac Digikidz School Visit 2016 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียน 5,000 บาท และทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง Library อาคารจามจุรีสแควร์: ด.ช.อดิพณ ศิรินันท์อนุกูล ป.5/1, ด.ช.สิปปกร มานิตราช ป.5/1, ด.ช.จิรภัทร ชิวารักษ์ ป.5/3 และ ด.ช.กิตติณัฐ กิจเจริญวงศ์ ป.6/2

Read more

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

Achievements

맥북 포토샵 무료 다운로드 หกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.4/5 ได้คะแนนลำดับที่ 32 รางวัลชมเชย เหรียญที่ระลึก และ ทุนการศึกษา 1,000  บาท นายปุญญพันธุ์ พิริปุญโญ ม.4/1 ได้รับเกียรติบัตรรอบเจียระไนเพชร นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.4/5 ได้รับเกียรติบัตรรอบเจียระไนเพชร

Read more

ตอบปัญหารัฐศาสตร์

Achievements

캡틴마블 한글 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ในงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 24 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : นายคุณัชญ์ แก้วกาญจน์ ม.6/3 และ นายคณิน แก้วประเสริฐ ม.6/4

Read more

คว้ารางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Achievements

Hwang jin downloadmp3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 “ศิลปหัตถกรรม สื่อนำความคิด สร้างผลผลิตทางปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ” ระหว่างวันอังคารที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์แข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ด.ช.ธนทัต จีรบุณย์ ม.2/1 ด.ช.ธนกฤต อนุกูลสาธุกิจ ม.2/1 ด.ช.ฐิภากร ฐิตะฐาน ม.3/6 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทองแดง ด.ช.ภฤศ กิจโกศล ม.2/5 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทองแดง ด.ช.ธิติ ทิวสนเรียง ม.3/6 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทองแดง ด.ช.ภัทรพล

Read more

รับเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานฯ

Achievements

안드로이드 html เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ด.ช.ภคภูมิ สุภัคสถาพรพันธุ์ ม.1/4 เข้ารับเข็มเครื่องหมายเยาวชนพระราชทานฯ และเกียรติบัตร จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมโครงการหมู่บ้านฤดูร้อนนานาชาติ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

Read more

ชนะเลิศยิงปืน OPEN JUNIOR

Achievements

Download Zhanggang No. 7 ด.ช.ปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม ม.3/5 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ OPEN JUNIOR งาน ASIA PACIFIC IPSC MINI RIFLE CHAMPIONSHIP 2016 ณ สยามยิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559

Read more

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

Achievements

헤드윅 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ด.ช.กฤตเมธ ช้างเผือก ม.1/2 ได้คะแนนลำดับที่ 17 รางวัลชมเชย  เหรียญที่ระลึก และทุนการศึกษา 1,000 บาท ด.ช.ศิริชัย บุญสถิตธรรม ม.3/4 ได้คะแนนลำดับที่ 65 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด.ช.ปรณินทร์  ชัยชาญชีพ ม.3/1 ได้รับเกียรติบัตรรอบเจียระไนเพชร

Read more

ตอบปัญหาวิชาการภาษาอังกฤษ ม.รังสิต

Achievements

강철의 연금술사 리메이크 다운로드 ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้ นายกระสินธุ์  ดิษฐอร่าม ม 페북 메신저.4/3 และ นายธนวัฒน์ จิตตเศรษฐสิน ม.5/3 รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล และโล่ ประเภทการอ่านเร็ว ด.ช.ยูกิ สมัครธัญญกรณ์  ม Download Sinson.3/1 และด.ช.ปวเรศ บัวเลิศ ม.3/1 รางวัลชมเชย ได้รับเหรียญรางวัล และโล่ ประเภทการตอบปัญหาเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นายธนพล วัชรโกเมนกุล ม.6/1 และ นายพิทวัส กุลไกรจักร ม.6/1 ชนะเลิศ ได้รับเหรียญรางวัล และโล่ ประเภทการตอบปัญหาเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Read more

ตอบปัญหาและพูดสุนทรพจน์ ม.ธรรมศาสตร์

Achievements

Download Snowman mp3 ผลการแข่งขันรัฐศาสตร์วิชาการ 2559 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ นายวชิรวิทย์  วิทยาโรจน์วงศ์ ม 하이 네임.4/3 และนายธนภัทร เทียนกระจ่าง ม.4/4 ได้รับรางวัลที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา 800 บาท จากการแข่งตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศจีน นายธนภัทร เทียนกระจ่าง ม 혁오 위잉위잉.4/4 ได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท จากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อสิทธิมนุษยชน และหลักศีลธรรม

Read more

รองแชมป์ ACT EXTREME EDUCATION 2016

Achievements

Download Zombie Scavenger ผลการแข่งขันสแต็ค ACT EXTREME EDUCATION 2016 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดังนี้ – ด.ช.ปกรณ์พัฒน์ พรวรวาณิช ป.6/6 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ 1 เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว 3-3-3 – ด.ช.ภาณุวัตร สอนแก้ว ม.1/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว 3-6-3 – ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.1/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ 2 เหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยว 3-6-3 และ ประเภทเดี่ยว Cycle – ด.ช.ก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ม.2/5 รองชนะเลิศอันดับ 1

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School