ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

Achievements

Download the self-assessment form เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 3, ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล 게임보이 컬러 다운로드 riss 유즈맵 I confessed and downloaded

Read more

English Language Academic Event 2016

Achievements

Windows 7 professional k กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนแข่งขัน English Language Academic Event 2016 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต – Quiz on Britain ตอบคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร รองชนะเลิศอันดับ 1 : มาสเตอร์พิริยะ พิริปุญโญ ม.6/3 และ มาสเตอร์ทอลาภ สิทธิวณิชย์ ม.6/3 – Spelling Bee การแข่งขันสะกดคำศัพท์ รางวัลชมเชย : มาสเตอร์ภัทรศักดิ์ เมธีกิตติทัศน์ ม.6/3 Dancing Line Download solaris 맘마미아2 ost 다운로드 windows 7 공식 다운로드

Read more
วิทย์เสริมปัญญา ที่ 1 ของประเทศ

วิทย์เสริมปัญญา ที่ 1 ของประเทศ

Achievements

스마트 장기요양 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 Download the english in the fast-paced Download kakaotalk profile picture Download the map of Jeju Island git 프로젝트 다운로드

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School