รองแชมป์เทควันโด

AchievementsLatest News

구글 어스 안드로이드 다운로드 ด.ช.ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ ป.1/1 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ THE KNIGHTS CUP 2020 ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวน กองทัพอากาศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ได้รับรางวัล ดังนี้ – รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปีชาย ระดับสายเหลือง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว – รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย น้ำหนัก 21-24 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ VIEW MORE PHOTOS Download Hancom 2010 Download Minecraft Pokemon Ultima 파판7

Read more

รองชนะเลิศเทควันโด

AchievementsLatest News

Eternal Summer ด.ช.นนทัช เอกมงคลชัย ป.1/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 7-8 ปีชาย ระดับสายเขียว 1 ประเภทต่อสู้ C รายการ SPORTS ASSOCIATION OF NAKHONNAYOK ณ สนามกีฬาโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 VIEW MORE PHOTOS Download the English translator Kang Ho-dong hit and downloaded CeleryMan Choji 스위치 게임

Read more

รองชนะเลิศภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์

AchievementsLatest News

cue study กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงการ ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 Short Science Film #5 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) โดยโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งภาพยนตร์สั้น เรื่อง “รักวัยเนิร์ด (Nerdy love) ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อทีม “ไก่ฟ้า” โดยมีมาสเตอร์พรภวิษย์ เจตะวัฒนะ ครูที่ปรึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS นายภูฟ้า พิสัยพันธุ์ ม.6/1 นายโหว้ย หมิง ลี ม.6/2 นายสรอัฑฒ์ แก้วปานกัน ม.6/5

Read more

รองชนะเลิศออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

AchievementsLatest News

Download the youtube caption กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียน 2 ทีม เข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK park) มาสเตอร์พรภวิษย์ เจตะวัฒนะ ครูที่ปรึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ TK park ทีมที่ 1 Bactle royale : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการนำเสนอดีเด่น และ รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular vote) นายกฤชประพัตธ์ เลิศประเสริฐภากร ม.5/1 นายปัญญ์ ธัญกิจจานุกิจ ม.5/1 นายกัณฑ์กฤช เหล่าพาณิชกร ม.5/1 ทีมที่ 2 Trade war : เข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

รองแชมป์ BMX

AchievementsLatest News

라디오 천국 ด.ช.วัชนันทน์  นนตรี ป.3/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 รุ่นยุวชน อายุ 9 ปีชาย BMX Racing การแข่งขันจักรยานประเภท BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 สนามที่ 3 ณ สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เสมอกันเซอร์กิต จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 VIEW MORE PHOTOS 오픈캡쳐 49 days Download java 8 version Windows 10 home

Read more

เยาวชนต้นแบบ รองแชมป์เทควันโด

AchievementsLatest News

꽃이 핀다 다운로드 ด.ช.ศุภวัฒน์  อินทรสุวรรณ์ ป.1/1 ได้รับรางวัล ดังนี้ ได้รับเกียรติบัตร “เยาวชนผู้รักเรียน ใฝ่ศึกษา และเรียนรู้” จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 รางวัล “กินรีทอง” มหาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ comic singing. 2563 สาขาเยาวชนต้นแบบ งานประกาศเกียรติคุณรางวัล คุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จ ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 6-7 ปีชาย ระดับสายเหลือง ประเภทพุมเซ่เดี่ยว รายการ THE BEST POOMSAE

Read more

นักเรียนความประพฤติดี ป.1-ป.5 ปีการศึกษา 2562

AchievementsLatest News

러브액츄얼리 한글자막 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศของโรงเรียน และทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ด.ช.รัญศ์ภวัต เลิศเกรียงไกรยิ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ด.ช.ปรินทร์ ตรีทิพยบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พูลทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ด.ช.พิสิฐ ชินสมบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ด.ช.วิธวินท์ วงษ์วิไลวารินทร์ VIEW MORE PHOTOS byte calculator 티비플 동영상 Download The Rimitris Dream Download ghetto gold

Read more

แชมป์แบดมินตัน

AchievementsLatest News

Download the filezilla file นายสมัชญ์ บัวสอาด ม.5/4 ชนะเลิศการแข่งขัน BANGKOK BADMINTON 2020 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทคู่ผสม และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู่ จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ระหว่างวันอังคารที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง VIEW MORE PHOTOS Download Snag It autocad 2014 한글 다운로드 7080 다운로드 Forced download of images

Read more

นักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม

AchievementsLatest News

체인질링 ด.ช.วีรภัทร ภิรมย์ ม.2/3 แข่งขันว่ายน้ำรายการ Bangkok Swimming New Normal ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 13 ปี อันดับที่ 5 ผลการแข่งขันได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาบางจาก VIEW MORE PHOTOS 컬투쇼 레전드 mp3 ShutterIsland Download Tomorrowland 쿵푸 팬더3

Read more

มอบรางวัล O-NET 100 คะแนนเต็ม

AchievementsLatest News

amos 21 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล – ด.ช.นนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.1/1 ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม – ด.ช.ณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต ม.1/1 ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม – นายพาเหนือ สุรีย์พงษ์ ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม – นายกวิน เจตะสานนท์ ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม –

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School