เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย Toon Talent Season 1

Achievements

모바일 gta4 다운로드 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลนักเรียนที่เข้ารอบระดับชั้นประถมศึกษาเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย จากการประกวดวาดภาพต่อเติมจินตนาการหัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์คในฝัน” กับโครงการ Toon Talent Season 1 จัดโดย สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ค อเมโซน ได้รับเกียรติบัตร และบัตรสมนาคุณ จำนวน 6 คน : ด.ช.ธีเดช  ธวัชนันทชัย ป.3/2, ด.ช.เมธัส  ฉัตรตระกูล ป.3/3, ด.ช.ธัญชนน  เสนาดี ป.3/5, ด.ช.จิรภัทร  ชิวารักษ์ ป.5/3, ด.ช.พสิษฐ์  จิวัธยากูล ป.5/5 และ ด.ช.ธนัฐ  ธวัชนันทชัย ป.5/6

Read more

รองแชมป์ Bangkok Bible Contest

Achievements

핀터레스트 이미지 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ตัวแทนนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมการแข่งขันการตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 2 แข่งขันทีมละ 2 คน ณ บ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน จ.นครปฐม ผลมีดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ 2 (จากผู้แข่งขัน 33 ทีม) ได้รับเกียรติบัตร, พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ และเงินรางวัล 1,000 บาท : ด.ช.วชิรวิทย์ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.6/1 และ ด.ช.ภูมิฤท อำมฤคโชค ป.6/1 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนการแข่งขันผ่านร้อยละ 70 : ด.ช.กุลเสฏฐ์ นทีทองรุ่งศักดิ์ ป.5/1, ด.ช.โชคชัย อัศวพรชัย ป.5/4, ด.ช.นภัทร ยนปลัดยศ ม.1/2, ด.ช.ภาสกร ธาดาประทีป ม.1/4, ด.ช.วงศ์วิสุทธิ์ ประจักษ์วิทย์

Read more

ว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์

Achievements

uci ผลการแข่งขันว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐมมีดังนี้ ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.4/6 ได้รับ 3 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รุ่น 9 ปีชาย อยู่อันดับที่ 4 ของรุ่น ด.ช.กุลภัทร์ แก่นไทย ม 광개토태왕 전편 다운로드.1/5 ได้รับ 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน รุ่น 13 ปีชาย อยู่อันดับที่ 4 ของรุ่น

Read more

ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิต

Achievements

Download the song by Seokyung สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ด.ช.ปัณณ์ อรุณศิริวงศ์ ป.4/1, ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.4/1, ด.ช.วงศ์วรัณ อุปวงษ์ ป.4/1, ด.ช.วีรอัศว์ ลิ้มไพบูรณ์ ป.4/1, ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2 และ ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1

Read more

รองชนะเลิศยิงปืน

Achievements

우분투 16.04 ด.ช.ปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม ม.3/5 เข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน SUPHANBURI SHOOTING ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ สนามยิงปืนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนยาวลูกซอง SPEED AUTO มือใหม่, ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนยาว .22 รณยุทธ มือทั่วไป และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนสั้น MINI IPSC Download the volume. มือทั่วไป

Read more

ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์

Achievements

oracle odbc 드라이버 다운로드 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบประกาศนียบัตรแก่ นายปัณณทัต  จิตตกูล ม.4/1, นายปุณยวัจน์  วอง ม.4/2 และ นายพรรษา  แซ่อื้อ ม.5/2 ในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ Okayama University ระหว่างวันพุธที่ 3 ถึงวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

Read more

รองชนะเลิศถ้วยพระราชทานการแข่งขันยิงปืน

Achievements

Download the main video ด.ช.ปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม ม.3/5 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท ปืนยาว .22 ไรเฟิลรณยุทธ (เลดี้ & จูเนียร์) ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ สนามยิงปืนมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี

Read more

Maths-Whizz พัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น

Achievements

Download tv ads เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก พร้อมด้วย คุณหรรษา สุสายันห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น ครั้งที่ 1 โครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” Maths-Whizz ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ดังนี้ ที่ 1 ด.ช.ศุภัช กวีกิจธวัช ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.75 ปี ที่ 2 ด.ช.ประวีณ สุจริตพาณิชยกุล ป.4/1 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 1.55 ปี ที่ 3 ด.ช.จิรัฎฐ์ ชินเวศยวงศ์ ป.4/1

Read more

ชนะเลิศป้ายนิเทศวันแม่ และ “มุมถวายเกียรติพี่ดอมินิก”

Achievements

Download The Nuggetbot เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลดังนี้ – ประกวดจัดป้ายนิเทศเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ – ชนะเลิศ ระดับ ม.1-ม.3 หัวข้อ “แม่ของฉัน” : ม.1/3, ม.2/3 และ ม.3/3 – ชนะเลิศ ระดับ ม.4-ม.6 หัวข้อ “พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ” : ม.4/1, ม.5/3 และ ม.6/1 – “มุมถวายเกียรติพี่ดอมินิก” ระดับชั้น ป.1-ม.6 : ป.1/2, ป.1/3, ป.2/1, ป.3/4, ป.4/5, ป.5/1, ป.6/5, ม.1/5, ม.2/4, ม.3/1, ม.4/4, ม.5/5

Read more

รองชนะเลิศ A-Math

Achievements

터널 다시보기 การแข่งขัน A-Math รายการ W.W.A. A-Math & Crossword Game Competition 2016 ในงานกิจกรรมวันวิชาการ บูรณาการอาเซียน ระดับประถมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ผลการแข่งขันดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.จิรา กุลจิราพงศ์ ป.4/2 และ ด.ช.ยูนูส อับดุล อาซิส ป.4/2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รองชนะเลิศอันดับ 1 : ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลัญจนเสถียรชัย ป.5/1 และ ด.ช.ปัณณภพ นิพนธ์กิจ ป.5/1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.5/1 และ ด.ช.อดิพณ

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School