ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10

ActivitiesLatest News

디자인 폰트 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 24 คน พร้อมผู้กำกับลูกเสือ มาสเตอร์โกวิทย์ อยู่เวชวัฒนา และมาสเตอร์นัฐพนธ์ จันทราษฎร์ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 10 (10th Ratanakosin Scout Jamboree) ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ April download your lies. 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอยู่ค่ายย่อยที่ 1 ทั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมฯ จำนวน 2,600 คน   สำหรับกิจกรรมที่ลูกเสือได้เข้าร่วมเพื่อฝึกการใช้ชีวิตชาวค่าย ได้เรียนรู้ต่าง ๆ มากมาย อาทิ ทักษะลูกเสือ ทักษะชีวิต ผจญภัย กิจกรรมยามว่าง ชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมลูกเสือสร้างสรรค์โลก หมู่บ้านโลกาภิวัตน์ ซึ่งจากการร่วมงานฯ ในครั้งนี้

Read more

บรรยายสรุปเส้นทาง S.D. FAMILY RALLY ครั้งที่ 20

ActivitiesLatest News

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการบรรยายสรุปเส้นทาง S.D Download the YouTube audiobook. FAMILY RALLY ครั้งที่ 20 “La montagna dell’ amore” สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับทราบกำหนดการ กติกา ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้หลังจากลงทะเบียนที่โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาลแล้ว มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง จากนั้นมาสเตอร์จักรพงศ์ กันกล่ำ ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน ประธานจัดกิจกรรม และคณะทำงานได้ชี้แจงรายละเอียด พร้อมคำแนะนำต่าง ๆ ณ ห้องประชุม S.D Download Vegas pro 10. Auditorium สำหรับกิจกรรม S.D. FAMILY RALLY ครั้งที่

Read more

งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ActivitiesLatest News

Download Zero’s Ministry Horse โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ 오토 캐드 맵. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   งานวันพ่อแห่งชาติเริ่มด้วยพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณลานมาโก จากนั้นเป็นพิธีการบนหอประชุมซาวีโอ เริ่มจากพิธีถวายเกียรติแด่คุณพ่อบอสโก บิดาของเยาวชน พิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษของผู้แทนนักเรียนชั้น ม.4-5   จากนั้นเป็นพิธีรำลึกพระคุณพ่อด้วยการแสดงชุดนารายณ์ทรงสุบรรณ ผู้แทนนักเรียนกล่าวรำลึกพระคุณพ่อเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตามด้วยการชมภาพยนตร์สั้นวันพ่อ และเข้าสู่พิธีกราบรำลึกพระคุณพ่อ โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนพ่อ 2 ท่านมาเป็นประธาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานผู้แทนพ่อระดับมัธยมศึกษา และคุณเทพวรินทร์ เสแสวง ประธานผู้แทนพ่อระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งผู้แทนพ่อทุกระดับชั้น โอกาสนี้ประธานผู้แทนพ่อได้ให้ข้อคิดแก่ลูกทุกคน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมตลอดจนแสดงผลงานเกี่ยวกับพ่อ อาทิ การออกแบบบัตรอวยพรวันพ่อภาษาไทยและภาษาจีน การแต่งบทร้อยกรองหัวข้อ

Read more

การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง

ActivitiesLatest News

Download Dr. Noguzzi ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ในหัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE : ครอบครัวคริสตชน ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ทำทุกอย่างด้วยความรัก” เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการช่วยเตรียมบุตรหลานให้พร้อมสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ มีแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาจิตใจของบุตรหลานด้านความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระเจ้า และการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี รวมทั้งแบบอย่างการดำเนินชีวิตของครอบครัวนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอโดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นผู้แบ่งปันข้อคิด มีผู้ปกครองเข้ารับฟังการบรรยาย 25 คน และนักเรียนร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 18 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ Download Ubuntu iso. 2566 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Download Pokemon Black nds

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ จัดกิจกรรม “ห้องเรียนการลงทุน”

ActivitiesLatest News

Windows 10 install.wim กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรม “ห้องเรียนการลงทุน” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง หลักการลงทุนจากวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วม จำนวน 33 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 모의고사 시험지 다운로드. 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.   สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ได้นำนักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนภาคบ่ายได้เรียนรู้และทำกิจกรรมการลงทุนเบื้องต้น อาทิ กิจกรรมการลงทุน ประเมินความเสี่ยง เกมดาวินชี ทายชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมอัลเบรา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 피파16 한글패치

Read more

ฉลอง 50 ปี ซาเลเซียนสงฆ์

ActivitiesLatest News

Untold secret วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตซาเลเซียนสงฆ์ 3 องค์ได้แก่ คุณพ่อฟิลิป สมชาย กิจนิชี คุณพ่อแอนโทนี เรสเตลลี และคุณพ่อแพทริก มัชโชนี ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก เวลา 10.00 น 갓피플성경 다운로드. โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกซาเลเซียนร่วมประกอบพิธีมากกว่า 30 องค์ ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกในประเทศไทยมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   อนึ่ง คุณพ่อฟิลิป สมชาย กิจนิชี เคยเป็นจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ระหว่างปีการศึกษา 2516-2518 เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทยฯ คนที่ 12 ระหว่างปี พ.ศ 한컴 오피스 한글 apk.

Read more

ครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับเชิญเป็นวิทยากรวิชาเคมี

ActivitiesLatest News

제우스 서버 มาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมี สำหรับนักเรียน Learning Blocks หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรวิศวกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 และ ม.6/2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน พัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีให้แก่ผู้เรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ Download file joe. 2566 ณ ห้องประชุม 130 ปี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS Download Lunatic Don’s Voyage

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

ActivitiesLatest News

Chocolat novel ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี มีคุณครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ bve4. 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน) VIEW MORE PHOTOS 타자 연습

Read more

กิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียน

ActivitiesLatest News

창세기전3 파트1 무설치 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียน ในบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบชุมชน PLC ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำจากคณะทีมตรวจวิจัยในชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งร่วมพัฒนาแนวคิดเพื่อออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน และสามารถวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 찰리와 초콜릿 공장. 2566 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน ห้องงานประกันคุณภาพ และห้องศูนย์การเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ VIEW MORE PHOTOS Download Prison Architects

Read more

โรงอาหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มาตรฐานระดับดีเลิศ

ActivitiesLatest News

심장이 춤춘다 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย “ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการและสถานศึกษา” ณ โรงอาหารอาคารซาวีโอ ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายให้นางสาวลักขณา คำภาค หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มาตรวจสอบคุณภาพอาหาร และความสะอาด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกันนี้โรงอาหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระดับดีเลิศ มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) จากกรุงเทพมหานครอีกด้วย VIEW MORE PHOTOS 삼국지 신조조전 arcview gis 3.2 다운로드 Download sketch-up source Download math syllabus

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School