สอบภาคปฏิบัติลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3

ActivitiesLatest News

Download the play กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมสอบภาคปฏิบัติลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ลูกเสือต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน อาทิ การจัดค่าย การกางเต็นท์ การปฐมพยาบาล การสะกดรอย ดาราศาสตร์ การผจญภัย เป็นต้น เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS todo 다운로드 팩토리걸 Download Droyan Download the Mac YouTube video

Read more

วันประกาศเกียรติคุณ ปีการศึกษา 2563

ActivitiesLatest News

오라클 버추얼 박스 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานงาน “วันประกาศเกียรติคุณ” พร้อมทั้งคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติร่วมพิธี โดยมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี รางวัลผลการเรียนดีเลิศ รางวัลผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม ณ หอประชุมซาวีโอ เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 VIEW MORE PHOTOS 컴퓨터 페이스북 capitan 다운로드 Coreldraw 11 Download kia’s font

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปี 2563

ActivitiesLatest News

영화 신과함께 죄와벌 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “To leave a better world to our children (Laudato Si) : เตรียมโลกที่ดีกว่าปัจจุบันแก่เด็ก ๆ ของเรา (เลาดาโตซี)” หัวข้อดังกล่าวอ้างอิงตามพระสมณสาส์นเลาดาโตซี ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านดอนบอสโกโฮม ถ.กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม จิตตาธิการ เป็นผู้นำในการแบ่งปันให้ข้อคิด เพื่อฟื้นฟูความเชื่อ ความศรัทธา และได้มีโอกาสทบทวนชีวิต แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อแก่กันและกัน  เพื่อจะได้เข้าใจและนำความรัก ความเมตตาไปสู่ผู้อื่นได้ ผ่านทางการทำงาน การเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน VIEW MORE PHOTOS ipad 음악 다운로드 hy 신명조 다운로드

Read more

ป.2 และ ม.3 สอบทักษะภาษาอังกฤษ

ActivitiesLatest News

Download mp3 to say it was so beautiful นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอบทักษะภาษาอังกฤษ Starter และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบทักษะภาษาอังกฤษ KET ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารมารีย์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 오딘 3.07 Download the japanese font vmplayer 다운로드 Excellent iron bag excellent

Read more

สอบภาคปฏิบัติลูกเสือสามัญ ป.4-6

ActivitiesLatest News

내 컴퓨터 다운로드 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมสอบภาคปฏิบัติลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4, ป.5 และ ป.6 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ลูกเสือสามัญต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน อาทิ ชีวิตชาวค่าย การปฐมพยาบาล การผจญภัย กิจกรรมสร้างเครื่องยิงม้าโรมัน เป็นต้น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 쌍세총비2 재즈 화성학 윈도우10 미디어센터 Qq video

Read more

ART FESTIVAL ครั้งที่ 5

ActivitiesLatest News

치트엔진 6.7 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก ให้เกียรติชมงาน ART FESTIVAL ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ RETRO-ROTEX ซึ่งเป็นการแสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์-คำนวณ วิชาเอกศิลปะ ประกอบด้วย การสร้างชุดเสื้อผ้า โดยใช้ PAPER CRAFT ของชั้น ม.4 การสร้างชุดเครื่องแต่งกาย โดยใช้ MAKE UP EFFECTของชั้น ม.5 และการสร้างชุดออกแบบเครื่องแต่งกาย COLLECTION FASHION SHOW ของชั้น ม.6 จากนั้นเป็นการแสดงผลงาน FINALE เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS background photo

Read more

พิธีสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ

ActivitiesLatest News

스마트 장기요양 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ (ตุลาคม) ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดประจำโรงเรียน) โดยมีคุณครู และนักเรียนร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 7, วันพุธที่ 14 และวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 VIEW MORE PHOTOS Download the english in the fast-paced Download kakaotalk profile picture Download the map of Jeju Island git 프로젝트 다운로드

Read more

ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

스케치업 렌더링 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้กรุณามอบโล่เกียรติยศเพื่อขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของโรงเรียนในฐานะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปีบริหาร 2561 – 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS Download movies from abroad 맥용 베들레헴 성경 다운로드 Download Rose 동굴 이야기

Read more

ป.3 สอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

ActivitiesLatest News

Mirror free กลุ่มลูกเสือสำรองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมสอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง ชั้น ป.3 เพื่อให้ลูกเสือทดสอบภาคปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง และพิธีประดับดาวดวงที่ 3 ตามหลักการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือสำรอง และข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย ผบ.นิลรยา ภักตร์ผ่อง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธีปิด สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ลูกเสือสำรองต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานประกอบด้วย ฐานความปลอดภัย ฐานนักปฐมพยาบาล ฐานนักค้นหาธรรมชาติ ฐานการฝีมือ เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS Fifa 2000 스위치 nsp intellij 테마 다운로드 cheat engine 6.4 다운로드

Read more

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ActivitiesLatest News

무한도전 전편 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยมีพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ประธานในพิธีได้ประกอบวจนพิธีกรรมน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล ตามด้วยการอ่านบทรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม ณ ลานอเนกประสงค์มาโกเน VIEW MORE PHOTOS 카툰 워즈 버그 판 apk Aljic Free Download esxi 6.7 Download Premier Pro cc

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School