ต้อนรับนักบวชจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

Activities

Download Sir Amita mp3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ พร้อมผู้แทนครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะนักบวชซาเลเซียน จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในโอกาสมาเยี่ยมชมการบริหารงานของโรงเรียน

Read more

ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายพักแรม

Activities

낱말 카드 다운로드 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดค่ายฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Read more

เซนต์ดอมินิกต้อนรับ Kapiti College

Activities

초등학교 1학년 교과서 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนจำนวน 9 คน จาก Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการบริหารโรงเรียน ศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ภายใต้การลงนามการร่วมมือทางการศึกษา (MOU) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Activities

카툰 워즈 버그 판 apk เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเครื่องหมายบีทสามท่อน ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2 คน, พิธีมอบเหรียญให้แก่ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือที่รับการอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ตามด้วยพิธีมอบเข็มและเกียรติบัตรลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 300 และ 200 ความดี โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

Read more

เยี่ยมชม Dek-D.com

Activities

안드로이드 이메일 첨부 파일 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ผู้แทนครู และนักเรียนชุมนุม S.D 10g of Oracle Database. WEBTEAM เข้าเยี่ยมชมบริษัท Dek-D Interactive จำกัด ผู้ผลิตเว็บไซต์ Dek-D.com โดยได้ชมกระบวนการการผลิตเว็บไซต์ การจัดการเว็บไซต์อย่างมีระบบ การแบ่งหน้าที่การทำงาน การออกแบบที่ตรงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการออกแบบที่สวยงาม เพื่อนำมาพัฒนาความรู้ความสามารถตามศักยภาพ ความสนใจของนักเรียน และนำกลับไปต่อยอดองค์ความรู้ในการทำงานของชุมนุมที่โรงเรียนต่อไป

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกพร้อมใจรวมพลังแห่งความภักดี

Activities

미슐랭 가이드 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก เป็นประธานในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Read more

S.D. FAMILY RALLY ครั้งที่ 16 “Hipster On The Beach”

Activities

Download the stock window โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการแข่งขัน S.D. FAMILY RALLY ครั้งที่ 16 สนุกเกินคาด สูดอากาศเต็มปอด “Hipster On The Beach” เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ครั้งนี้มีทีมเข้าแข่งขัน 104 ทีม ซึ่งแต่ละทีมได้สนุกสนานกับการเดินทาง กิจกรรมแต่ละฐานจากนั้นเป็นการประกาศผลรางวัลในงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารค่ำ Theme “Hipster On The Beach”เพลิดเพลินกับเกม ลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย ณ Rayong Marriott Resort & Spa

Read more

พิธีเสกและวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์  “อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล”  ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่เมื่อวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  2559  เวลา 09.09 น.  โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ  สมงาม  เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย  เป็นประธานในพิธี  โดยมีคณะที่ปรึกษา  สมาชิกซาเลเซียน  ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ  คณะผู้บริหาร  ผู้แทนครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ผู้รับเหมาก่อสร้าง  บรรดาช่างและคนงาน  ร่วมในพิธีเพื่อเสนอวิงวอนต่อพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพร  และพิทักษ์คุ้มครองให้การก่อสร้างอาคารหลังนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความปลอดภัย  ปราศจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง การที่โรงเรียนได้กำหนดให้วันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  ค.ศ Download the movie Diet. 2016  เป็นวันประกอบพิธีนี้  เพื่อระลึกถึงโอกาสครบ  141  ปี  ที่คุณพ่อบอสโกได้ส่งธรรมทูตซาเลเซียนชุดแรกออกเดินทางจากประเทศอิตาลีไปยังดินแดนปาตาโกเนีย  ทวีปอเมริกาใต้  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  ค.ศ Download Goth Simulator. 1875  แผ่นศิลาฤกษ์ที่ได้รับการเสกมีข้อความจารึกดังนี้

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ”

Activities

워킹데드2 ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะซาเลเซียน โดยโรงเรียนเซนต์ดอมินิก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นเจ้าภาพสนับสนุนและช่วยแจกอาหาร-น้ำดื่มให้กับประชาชนที่สนามหลวง โดยมีผู้แทนครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

Read more

เปิดร้านใหม่ “SANTA GELATERIA”

Activities

제우스 서버 คุณพ่อประเสริฐ  สมงาม  เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย  พร้อมคณะผู้ใหญ่ ให้เกียรติเปิดร้าน “SANTA GELATERIA” ซึ่งเป็นร้านไอศกรีม HOMEMADE สไตล์อิตาเลียน ณ โรงอาหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School