ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 10

Activities

zwcad 2018 다운로드 “ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 10” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 120 คนไปเข้าค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 10 “จากภูมิปัญญาสู่การผสานคุณค่าด้วยพฤกษาสมุนไพร” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ณ เจริญรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559

Read more

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16

Activities

스크래치 프로그램 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 122 คน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และฝึกกระบวนการคิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสนุกกับตัวเลข กิจกรรม Math Festival เป็นต้น ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559   스마트에디터 3.0 다운로드 원광만세력 ps3 에뮬레이터 다운로드 길티기어 xrd 다운로드

Read more

ศาสนพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารใหม่

abcupload 4.1 다운로드 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.09 น. คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ได้ประกอบศาสนพิธีขอพระพรพระมารดามารีย์  นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการเริ่มต้นก่อสร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล อย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารฆราวาส นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้แทนครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ระหว่างพิธีอธิษฐานภาวนาขอพระพร คณะผู้ใหญ่ได้ร่วมกันพรมน้ำเสกเครื่องมือใหญ่ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงาน ให้เปี่ยมด้วยพระพรและประสบความสำเร็จในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงเรียนหลังนี้

Read more

ถวายเทียนพรรษา

Activities

Download Windows 10 1809 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น  ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยมียอดเงินบริจาค 41,593.75.-บาท Download the Mongill macro Download the video from Chrome Gangnam River 4 to Naholo House

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6

Activities

엘더스크롤 스카이림 งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “เที่ยวชมสถาปัตย์ เยือนชุมชนวัดคาทอลิก รับพระคุณการุณย์ศักดิ์สิทธิ์ครบบริบูรณ์” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 จำนวน 50 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านสวนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 필 폰트 cia 다운로드 고질라 다운로드 easy xp vhd

Read more

Pizza Hut ท้าลองความอร่อย

Activities

company organization too Pizza Hut มาจัดกิจกรรม Pizza Hut ท้าลองความอร่อย ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก และแจก Pizza ให้ชิมฟรี บริเวณอาคารมารีย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 rix고딕 다운로드 anycall pc manager 다운로드 3d max vray 위장자

Read more

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Activities

디엠비 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 8กรกฎาคม 2559 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประดิษฐ์ ชัยประสิทธิ์โรจน์ อาจารย์ชญาน์นันท์ จิตวิริยนนท์ และอาจารย์สุภาวดี วงษ์ประเสริฐ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติมาเป็นผู้ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก สรุปผลการตรวจประเมิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ระดับคุณภาพ “ดีมาก” 안드로이드 서버 파일 Download The Hachi Story 원 펀맨 영화 로그

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Activities

지하철 게임 โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ Better Health Care Center ได้มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่คุณครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 h 265 codec Cuterrope 새폴더 Abb

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Activities

산타클로스 인 트러블 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ ให้เกียรติร่วมพิธี ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล และเกียรติบัตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 뱀에게 피어싱 다운로드 오토런 Praise mp3 monument valley apk

Read more

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว 2016 ครั้งที่ 14

Activities

삼성갤럭시 사진 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์จิ๋ว 2016 ครั้งที่ 14 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 181 คน โดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559   치트엔진 우회버전 Download the time issue music Cadra 도화의 저택

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School