dtac Digikidz School Visit

Activities

디시 이미지 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทรักลูก กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ dtac Digikidz School Visit สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทย ให้มีความรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องปลอดภัย สอนให้รู้ทันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทางออนไลน์ การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และหยุดปัญหาการรังแกกันบนโลกออนไลน์

Read more

พระอาจารย์มหาสมปองบรรยายธรรม

Activities

Download windows 10 images กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นิมนต์พระอาจารย์มหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมะกับวัยรุ่น” ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  

Read more

ม.1เข้าค่ายพุทธธรรมเยาวชน

Activities

사기조작단 10회 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้น ม.1 ไปเข้าค่ายพุทธธรรมเยาวชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กระจกส่องใจ, แสงเทียนแสงธรรม, พระคุณแม่ เป็นต้น

Read more

ต้อนรับ Don Bosco Center Poipet

Activities

마이크로소프트 엑셀 2013 다운로드 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคุณพ่อพงษ์นิรันดร์ นัมคณิสรณ์ และคณะครูจาก Don Bosco Center Poipet  ราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

Activities

요괴워치 어플 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 ราชปรารภ เขตราชเทวี มาฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ และบาดทะยัก เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนชั้น ป.6 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

Read more

ต้อนรับ Okayama University

Activities

서머너즈 워 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียน ต้อนรับผู้แทนครูจาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม

Activities

Download Windows 10 Japanese language pack ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 ราชปรารภ เขตราชเทวี มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนชั้น ป.1 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

Read more

ประชุมผู้ปกครอง-รับผลสอบกลางภาค

Activities

collapsepc edition โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 โดยมีคุณพ่อมนูญสนเจริญอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ชี้แจงเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จากนั้นผู้ปกครองได้แยกย้ายไปตามแต่ละห้องเรียนเพื่อพบครูประจำชั้นและรับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559

Read more

ครอบครัวเซนต์ดอมินิกร่วมลงนามถวายพระพร

Activities

사쿠라 노바 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เป็นผู้แทนคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เดินทางไปถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Read more

วันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

Activities

세계지도 이미지 คุณพ่อมนูญสนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียนจัดงานวันฉลองนักบุญดอมินิกซาวีโอองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความรักความศรัทธาต่อนักบุญดอมินิกซาวีโอ ผู้เป็นแบบอย่างของบรรดาเยาวชนเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยมีพิธีเทิดเกียรตินักบุญดอมินิกซาวีโอเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ การแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญดอมินิก การประกวดดอมินิกน้อย ขบวนแห่นักบุญดอมินิกรอบโรงเรียน  จากนั้นคุณครูและนักเรียนถวายพวงมาลัยดอกไม้ให้กับท่านนักบุญส่วนในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและนักเรียน และประกวดวงดนตรีโฟล์กซอง

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School