พิธีลงนามในสัญญาจ้างทำการก่อสร้าง

해결사 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก  ลงนามในสัญญาจ้างทำการก่อสร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์  200 ปีชาตกาล (โครงการอาคารเรียน นันทนาการ และที่จอดรถ) กับ บริษัท แสงสยาม การช่าง จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน

Read more

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

Activities

Download Miracle sit on 8th Street โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ พิธีเริ่มด้วยการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูตามขนบประเพณี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครู ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสำนึกความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โอกาสนี้มีพิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน พิธีแต่งตั้งหัวหน้า เพื่อฝึกทักษะด้านความร่วมมือและการทำงานเป็นหมู่คณะ ในบรรยากาศของประชาธิปไตย Download raven files Download the korean version of office 2016 Gunbird pc 세기의 매치

Read more

เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

Activities

geometry dash 정식판 무료 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 3มิถุนายน 2559 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าทีมผู้สมัครหมายเลข 5 นายณัชถพร กาญจนบุตร ม.6/1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน veracrypt 다운로드 dude 카톡 무료 Download windows cmd files

Read more

สุขสันต์วันเกิดคุณพ่อมนูญ คุณพ่อศักดิ์ชัย

Activities

이것은 실화다 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 และวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันส่งความสุขแด่คุณพ่อทั้งสององค์ เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวเซนต์ดอมินิก 우리아이가 달라졌어요 테크 로맨서 교통지도 다운로드 Capture free

Read more

ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษา Gannon University

Activities

Download the drama boyfriend คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ผู้แทนครู นักเรียน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาจาก Gannon University ประเทศสหรัฐอเมริกาในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 마크 포지 다운로드 최고 친구 mssql express 2008 다운로드 classic game

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกประชุมผู้ปกครอง

Activities

Download excel 2016 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองจากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้นรวมทั้งเลือกผู้แทนห้อง และผู้แทนระดับชั้น 한컴오피스 2018 가정 및 학생용 Download english for proficiency 로마인이야기 다운로드 포켓몬스터 개조버전

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา ต้อนรับคุณพ่อ คุณครู และนักเรียนใหม่

Activities

레네트 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา พิธีต้อนรับคุณพ่อ คุณครู และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 โอกาสนี้คณะผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ ครูใหม่ นักเรียนใหม่ อีกทั้งประดับเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.4 นอกจากนี้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6 ได้ผูกข้อมือเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ 롤리 폴리 mp3 다운로드 Cabot video Download Rocket League Vane Glory

Read more
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

Activities

닌텐도 스킨 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้นป.2-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญอธิการ, คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิกได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จากนั้นฝ่ายต่างๆ ได้แนะนำระเบียบปฏิบัติ, แผนการเรียนระหว่างวันเสาร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 Download the ms office 2010 trial Download Kim And Jang Download Is2 Tunnel 헤어지는 중입니다

Read more

อบรมสัมมนาคณะครู ครั้งที่ 1/2559

Activities

웹 하드 접속기 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน และ อ.พิณพนธ์ คงวิจิตต์ เป็นวิทยากร และหัวข้อ “พ้นพันธนาการหนี้ เรื่องดีๆ ที่ต้องรีบทำ” โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ระหว่างวันพุธที่ 11 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก centos openjdk 1.8 다운로드 Live and redhat 6.5 다운로드 Download movie getout

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ม.6

Activities

Download music directly to the iPhone คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมกับคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 47 เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่ คณะครู เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 ถึงวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโกเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Download linux kernel source 엄마의 직업 듣기좋은노래 닌텐도 게임

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School