โรงเรียนเซนต์ดอมินิกประชุมผู้ปกครอง

Activities

Download excel 2016 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองจากนั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้นรวมทั้งเลือกผู้แทนห้อง และผู้แทนระดับชั้น 한컴오피스 2018 가정 및 학생용 Download english for proficiency 로마인이야기 다운로드 포켓몬스터 개조버전

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา ต้อนรับคุณพ่อ คุณครู และนักเรียนใหม่

Activities

레네트 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา พิธีต้อนรับคุณพ่อ คุณครู และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 โอกาสนี้คณะผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/จิตตาธิการ ครูใหม่ นักเรียนใหม่ อีกทั้งประดับเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.4 นอกจากนี้นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6 ได้ผูกข้อมือเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ 롤리 폴리 mp3 다운로드 Cabot video Download Rocket League Vane Glory

Read more
ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

Activities

닌텐도 스킨 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้นป.2-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญอธิการ, คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิกได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จากนั้นฝ่ายต่างๆ ได้แนะนำระเบียบปฏิบัติ, แผนการเรียนระหว่างวันเสาร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 Download the ms office 2010 trial Download Kim And Jang Download Is2 Tunnel 헤어지는 중입니다

Read more

อบรมสัมมนาคณะครู ครั้งที่ 1/2559

Activities

웹 하드 접속기 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน และ อ.พิณพนธ์ คงวิจิตต์ เป็นวิทยากร และหัวข้อ “พ้นพันธนาการหนี้ เรื่องดีๆ ที่ต้องรีบทำ” โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ระหว่างวันพุธที่ 11 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก centos openjdk 1.8 다운로드 Live and redhat 6.5 다운로드 Download movie getout

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ม.6

Activities

Download music directly to the iPhone คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมกับคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 47 เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่ คณะครู เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 ถึงวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโกเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Download linux kernel source 엄마의 직업 듣기좋은노래 닌텐도 게임

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงการออม

Activities

핸드폰 곰플레이어 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด เรื่องโครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 3d 빌더 다운로드 Un Epic Download the movie Vicious Police 이전 버전 의 office

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School