งานวันแม่แห่งชาติ

Activities

Absolute Man โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ 2 ท่านมาเป็นประธานในงานวันแม่ได้แก่คุณวิลาสินี บุญกังวาล และคุณสาวิตรี นทีทองรุ่งศักดิ์ VIEW MORE PHOTOS Hancom Office 2018 Enterprise 기적난난 다운로드 True Images 2018 Download the puzzle game for free

Read more

เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

Activities

Download Yoon Restaurant โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โครงการแพทย์ SMS. จัดให้มีการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ สำหรับนักเรียนชั้น ป.2, ป.3 และ ป.4 ระหว่างวันอังคารที่ 8 ถึงพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 VIEW MORE PHOTOS 케이지드 Download xp moviemaker 시네마 4d r20 Download ParkGane

Read more

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17

Activities

ug nx11 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 120 คน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และฝึกกระบวนการคิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสนุกกับตัวเลข กิจกรรม Math Festival เป็นต้น ณ บ้านไม้ชายเลน และวังมนัส รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 VIEW MORE PHOTOS Download the Red Hat kernel 아이폰 영화 Download the movie Diet Download Goth Simulator

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

Activities

Download Solitaire ศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 2 วัดมักกะสัน มาฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ และบาดทะยัก เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนชั้น ป.6 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 VIEW MORE PHOTOS buddy buddy sound effects Download The Free Phi Phi Phi Fee revit 2015 Download google drive videos

Read more

ร.ร.เซนต์ดอมินิกรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล

Activities

앱실행기 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชนัญญา วิลาสินี, อาจารย์วิไลวรรณ อินทรีย์ และ อาจารย์ประดิษฐ์ ชัยประสิทธิ์โรจน์ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เกียรติมาเป็นผู้ตรวจประเมิน ระหว่างวันอังคารที่ 1 ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 휴먼옛체 폰트 Purple Lineage 2m 유로트럭 2 한국맵 Download The Lord of the Labyrinth

Read more

ค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 11

Activities

fl studio apk กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 132 คนไปเข้าค่ายการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 “ก้าวสู่เทคโนโลยีอย่างพอดี พอเพียง”โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 VIEW MORE PHOTOS naver mp3 다운로드 Autobahn movie Download the YouTube software 클로저스 그리드

Read more

ค่ายนักวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15

Activities

Download the tactile side กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15 “Science in the Jungle” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 156 คนโดยมีกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการคิดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ณ ชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 VIEW MORE PHOTOS Strikers 1945 3 우리은행 앱 일러스트레이터 패턴 프랩스 정품

Read more

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Activities

마리오카트 wii 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีการกล่าวบทถวายพระพร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จากนั้นคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน  และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 VIEW MORE PHOTOS 이등병 맞고 Download Worms3 Download Sleeping Beauty 4 songs with Pororo

Read more

วันประกาศเกียรติคุณ

Activities

White Ryan Charlie คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานงาน “วันประกาศเกียรติคุณ” พร้อมทั้งคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติร่วมพิธี โดยมีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี รางวัลผลการเรียนดีเลิศ รางวัลผลการเรียนพัฒนาเยี่ยม ทุนเรียนดี และทุนความสามารถพิเศษ ณ หอประชุมซาวีโอ เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 VIEW MORE PHOTOS Download Hero Moon 3 안드로이드 위젯 hlm 7.03 다운로드 이 비가

Read more

ตรวจสุขภาพนักเรียน

Activities

cyberduck 다운로드 โรงพยาบาลสายหยุด จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 VIEW MORE PHOTOS 호호북스 아프리카tv 생방송 팩토리오 네이버 웹툰 다운로드

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School