ค่ายภาษาอังกฤษ

Activities

Hi download my soulmate กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 180คน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560ณ The Resort at Suanphueng จังหวัดราชบุรี VIEW MORE PHOTOS 윈도우 아파치 Download Windows 10 1803 88 chapters downloaded Download The Lurie Web

Read more

งานต้อนรับสมาชิกใหม่

Activities

ebse 다운로드 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ณบริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิกโดยมีพิธีมอบเหรียญต้อนรับนักเรียนใหม่, การแสดงดนตรีของครู-นักเรียน, การแสดงของนักเรียนชั้น ป.1, กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่, สนุกสนานกับเกมหรรษา VIEW MORE PHOTOS gt simulator3 다운로드 animal illustrations 카네이션 사진 디아블로2 스킨

Read more

แด่คุณครูด้วยดวงใจ

Activities

Download Google Sketchup 8 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจโดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่ – คณะครูตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่4มีนาคม2560 ณบริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิกโดยมีพิธีกราบขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ และคณะครู, การแสดงดนตรีของครู-นักเรียน, การแสดงของนักเรียนชั้น ป.6, พิธีมอบสวัสดิการบำเหน็จแก่คุณครูที่เกษียณอายุ ได้แก่ ม.สมศักดิ์ นุชมิตร และทำงานครบ 25 ปี ได้แก่ ม.ธนพร ยมะสมิต และ ม.ประเสริฐ ลาภวุฒิพจน์ VIEW MORE PHOTOS 팀 뷰어 7612 드라이버 다운로드 Download your PC desktop Windows 10 pending

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559

Activities

안드로이드 스튜디오 ftp 파일 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559โดยมี บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรจากนั้นนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมพิธีกล่าวนมัสการมาตาปิตุคุณแด่บิดามารดา และนมัสการอาจริยคุณแด่คณะผู้ใหญ่และคุณครู เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS 맥 원드라이브 다운로드 City Car Driving 인썸니아 슈가슈가룬

Read more

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

Activities

Download member play             เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมีคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมด้วยความประทับใจ ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS 이로하스 다운로드 크롬 원격 데스크톱 Guyber

Read more

ART FESTIVAL ครั้งที่ 1

Activities

Da Vinci Resolve 15 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ให้เกียรติชมกิจกรรม ART FESTIVAL ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานความสามารถของนักเรียนรายวิชาศิลปะเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายศิลป์ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โถงอาคารมารีย์ฯ VIEW MORE PHOTOS 시바리스 이데일리 지멘스 nx Download Prison Architects

Read more

เยี่ยมชมการฝึก-ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

Activities

헝그리샤크 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้แทนครู ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 VIEW MORE PHOTOS 베들레헴 성경 다운로드 Sierra iso 월드 앳 암즈 Download The Legend of Camelot

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชีวิตพระสงฆ์ การปฏิญาณตนเป็นนักบวช และพิธีฯ

Activities

lg smart recovery center 다운로드 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมผู้แทนครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 50 ปี เเห่งชีวิตพระสงฆ์ ของคุณพ่อเเฟรงค์ เดอ ลอเรนซี, 60 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ของภราดาเปาโล ชุณห์ จันทร์หอม และ 25 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ของภราดาซามูเเอลจิตติ อุปการ จากนั้นมีพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอธิการเจ้าคณะองค์ใหม่ของคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ลาว กัมพูชา คือคุณพ่อยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ และมีพิธีขอบพระคุณ คุณพ่อเปาโลประเสริฐ สมงาม อธิการเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนองค์เก่าที่ครบวาระ ซึ่งในวันนี้คุณพ่อได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดการแสดงชุดพิเศษเพื่อร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ

Read more

ขอบคุณครูคำสอน

Activities

환상수호전 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธีขอบคุณครูคำสอน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ VIEW MORE PHOTOS Download Nikoniko bulletin board attachment Insoony is pretty downloaded ib 이브 다운로드

Read more

พิธีรับศีลกำลังของนักเรียนคาทอลิก ป.6

Activities

npdf 64 다운로드 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้นำนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 คน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และรับศีลกำลัง ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS 일 빵빵 아이폰 동영상 갓오곡 다운로드 Download Homemate

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School