งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2559

마이크로소프트 엑셀 2013 다운로드

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการในชื่อว่า “น้อมนำพระบรมราโชวาท ปวงไทยราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเนื่องมาจากคำสอนของพ่อ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 ร้านเกมชั้น ม.6 และการออกร้านของผู้ปกครอง

Download msvcr110.dll E Square 책 무료 다운로드 Cad Power Download the Windows 10 Mail app

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School