พิธีเดินรูป 14 ภาค

ActivitiesLatest News

Gunbird pc งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีเดินรูป 14 ภาค ในทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นการติดตามพระเยซูเจ้าบนทางกางเขนของพระองค์ ด้วยการสวดภาวนาและรำพึงถึง 14 สถาน เป็นกิจศรัทธาของคริสตชน ที่ปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลมหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเริ่มเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธาน VIEW MORE PHOTOS 세기의 매치 CoolIris vi editor 다운로드 Clash Royale Test Server

Read more

พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 1 (300 ความดี)

ActivitiesLatest News

mastercam 2020 다운로드 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 1 (300 ความดี) โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS The king loves Download Modern Combat 트위터 일괄 Blood Rad

Read more

วันพุธรับเถ้า

ActivitiesLatest News

프리미엄 러쉬 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธรับเถ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 VIEW MORE PHOTOS Discipleship Bible axcrypt free 정희라 클래시 오브 클랜 무료

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพและรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ActivitiesLatest News

유료 mp3 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 คน ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS Mom’s job Download PlayStation Netflix 티스토리 이미지 Download Guardians of The Galaxy 2

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

ActivitiesLatest News

눈이 내리네 mp3 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกัน ช่วยเตรียมบุตรหลานให้พร้อมสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ มีแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาในด้านความเชื่อ อีกทั้งดูแลจิตวิญญาณของบุตรหลานท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นวิทยากรแบ่งปันข้อคิด มีผู้ปกครองเข้ารับฟังการบรรยาย 30 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น 이상한 나라의 폴. ณ ห้องประชุมอัลเบรา ชั้น 3 อาคารซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS Download Windows Hangul

Read more

สอบภาคปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง ป.1

ActivitiesLatest News

슈퍼마리오 3 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมการสอบภาคปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง และพิธีประดับดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ลูกเสือต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน อาทิ ฐานอนามัย ความสามารถเชิงทักษะ นักธรรมชาติ นักจิตรกร เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Parrot Blade of Extinction Comics 페르소나4 ios 9 beta

Read more

SD MUSIC SHOW

ActivitiesLatest News

websecurify 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดการประกวดดนตรีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา SD MUSIC SHOW เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ SAVIO SQUARE ชั้น 5 อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS Download ppt arrow 해외 원서 후후 어플 Download the Office 2019 trial

Read more

รับโล่โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ActivitiesLatest News

Download the invoice form คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก รับมอบโล่ที่ระลึก จากผู้แทนฝ่ายการศึกษาและฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมรณรงค์โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” Laudato Si / Gen ใหม่ ไร้หลอดและถุงพลาสติก ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 VIEW MORE PHOTOS cheditor Download the handsome font 스팀 pc방 Download the Hawkma Comprehensive Annotation

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563

ActivitiesLatest News

Free download of Hancom Taza Practice โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง จากนั้นเป็นการชี้แจงนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน  หลังจบการประชุม ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นตามห้องเรียน เพื่อรับฟังและหาแนวทางร่วมกันในการดูแลนักเรียน รวมถึงวิธีการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ VIEW MORE PHOTOS Oracle 10g 32 bit 주례사 얼굴없는 보스 seed 다운로드

Read more

ป.4 สอบทักษะภาษาอังกฤษ

ActivitiesLatest News

삼성갤럭시 사진 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอบทักษะภาษาอังกฤษ Movers ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารมารีย์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 치트엔진 우회버전 Download the time issue music Cadra 도화의 저택

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School