วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2565

ActivitiesLatest News

Download mp3 aspiring to labor โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญยอห์น บอสโก พิธีกตัญญู ฉลองอธิการ และขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ โดยมีการแสดงจากผู้แทนนักเรียน จากนั้นผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน กล่าวแสดงความกตัญญูและมอบของแสดงความกตัญญู ตามด้วยผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบของแสดงความกตัญญูต่อคณะผู้ใหญ่ ตามด้วยพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยขบวนแห่พระรูปนักบุญยอห์น บอสโกที่มีความสง่างามสมเกียรติ ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย นักเรียนได้สนุกสนานกับกีฬา เกมหลากหลายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมลุ้นรางวัลกับเกมบิงโก นอกจากนี้มีกิจกรรมอัตลักษณ์ของซาเลเซียน ในโอกาสวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยเชิญชวนให้คุณครู นักเรียน และครอบครัวซาเลเซียน ชมวีดิทัศน์ Salesian Identity : DILIGENT PIOUS CHEERFUL และตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ VIEW MORE PHOTOS 화웨이 앱

Read more

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สาม

ActivitiesLatest News

어벤져스2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สาม เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักเรียนซาเลเซียนที่ต้องมีความ “ร่าเริง” เด็ก ๆ นอกจากตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้ว ควรพัฒนาให้ครบทุกด้านด้วยการทำกิจกรรม เล่นกีฬา ดนตรี กิจการซาเลเซียนเกิดมาจากสนาม “สนามเด็กเล่น” คุณพ่อบอสโกพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี สามารถถอดบทเรียนจากประสบการณ์ชีวิตของคุณพ่อ เพื่อการจัดการศึกษาอบรม ให้เด็กมีชีวิตชีวา มีความสุข สนุกสนาน ร่าเริงตามวัย โอกาสนี้ได้มีการร่วมใจอธิษฐานภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน นอกจากนี้มีกิจกรรมอัตลักษณ์ของซาเลเซียน ในโอกาสวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เชิญชวนให้คุณครู นักเรียน และครอบครัวซาเลเซียน ชมวีดิทัศน์ Salesian Identity : CHEERFUL และตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ จาก Link : https://www.youtube.com/watch?v=nGjqNu2qNdM

Read more

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่สอง

ActivitiesLatest News

download glew โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันที่สอง เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักเรียนซาเลเซียนที่ต้องมีความ “ศรัทธา” คุณพ่อบอสโกปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วัยเยาว์ นำแนวทางการดำเนินชีวิตของท่านมาอบรมเยาวชนให้มีความศรัทธา เจริญชีวิตด้านศาสนา เพื่อเยาวชนจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และเห็นคุณค่าในตัวเอง โอกาสนี้ได้มีการร่วมใจอธิษฐานภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน นอกจากนี้มีกิจกรรมอัตลักษณ์ของซาเลเซียน ในโอกาสวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เชิญชวนให้คุณครู นักเรียน และครอบครัวซาเลเซียน ชมวีดิทัศน์ Salesian Identity : PIOUS และตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ จาก Link : https://www.youtube.com/watch?v=HPOUp6Y7Ejc VIEW MORE PHOTOS Warband Download the java file grafana

Read more

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันแรก

ActivitiesLatest News

Amazon Digital โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เป็นวันแรก เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักเรียนซาเลเซียนที่ต้องมีความ “ขยัน” โดยมีคุณพ่อบอสโกเป็นแบบอย่างของความเพียร ความอดทน ความขยันในการเรียนรู้ซึ่งคุณพ่อบอสโกได้มาจากการอบรมของคุณแม่มาร์การิตา โอกาสนี้ได้มีการร่วมใจอธิษฐานภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน นอกจากนี้มีกิจกรรมอัตลักษณ์ของซาเลเซียน ในโอกาสวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก เชิญชวนให้คุณครู นักเรียน และครอบครัวซาเลเซียน ชมวีดิทัศน์ Salesian Identity : DILIGENT และตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ จาก Link : https://www.youtube.com/watch?v=L-dRgP6Sasw VIEW MORE PHOTOS 보글보글 mp3 다운로드 Cake App Download messenger Download

Read more

โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติด D.A.R.E.

ActivitiesLatest News

카툰워즈 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับฟังการบรรยายโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION : D.A.R.E.)” โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ณ โถงอาคารมารีย์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Android adb 레진코믹스 다운로드 터미네이터 다크 페이트 자막 델파이 2007

Read more

งานวันผู้ปกครอง “ครอบครัวสุขสันต์ สัมพันธ์ ซ.ด.” ปีการศึกษา 2565

ActivitiesLatest News

Download Windows 7 sp2 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันผู้ปกครอง “ครอบครัวสุขสันต์ สัมพันธ์ ซ.ด.” ปีการศึกษา 2565 โดยในภาคเช้ามีการแข่งขันเกมและกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ส่วนในภาคบ่าย คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง จากนั้น รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาฯ ให้กับนักเรียน ตามด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียนที่สร้างความประทับใจแก่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก นอกจากนี้ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มของผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 VIEW MORE PHOTOS c920 다운로드 kbs 다시듣기 다운로드 Download the wiflash subtitles osu 곡 다운로드

Read more

งานวันวิชาการ “ร่วมเรียนรู้สู่สมรรถนะสากล” ปีการศึกษา 2565

ActivitiesLatest News

Select a selection of solitaire โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันวิชาการ “ร่วมเรียนรู้สู่สมรรถนะสากล” ปีการศึกษา 2565 (Scholar Market Stem Plus) โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 หลังจากคุณพ่ออธิการกล่าวเปิดงาน มีการแสดงดนตรีผสมผสาน ในเพลงรักข้ามคลอง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแสดงสาธิตกีฬาโววินัม ซึ่งเป็นกีฬาสาธิตจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” สำหรับการจัดกิจกรรมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ป.1-ม.6 ประกอบด้วย ENGLISH ARCADE วาดเครื่องลายคราม วัฒนธรรมอาหารจีน สีน้ำจากธรรมชาติ D.I.Y cpu-z 다운로드. MY STUFF เรื่องกล้วย ๆ TIME

Read more

ประเมินความรู้นักเรียนที่สมัคร ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2566

ActivitiesLatest News

Download Thor Darkworld วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการสัมภาษณ์และประเมินความรู้ของนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยเริ่มจากตรวจสอบเอกสารการรับสมัคร จากนั้นเป็นการสัมภาษณ์และประเมินความรู้ของนักเรียน ขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ต่อด้วยผู้ปกครองทำแบบสอบถาม และชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน หลังจากนั้นฝ่ายวิชาการแนะนำหลักสูตรการเรียน ชี้แจงการแจ้งผลการคัดเลือก และแนะนำวิธีการยืนยันสิทธิ์เพื่อมอบตัวในระบบ ที่ห้องประชุม S.D adobe photoshop deluxe edition. Auditorium ชั้น 3 อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS 자장가 오르골 mp3

Read more

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ActivitiesLatest News

Download high definition on YouTube เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิกโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 VIEW MORE PHOTOS 듣는편지 최신음악 Download Terraria for free 반창꼬 다운로드

Read more

พระอาจารย์ชาญชัยบรรยายธรรม “อาหารใจสำคัญอย่างไร”

ActivitiesLatest News

캐드 뷰어 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมศีลธรรม โดยนิมนต์พระอาจารย์ชาญชัย สุธมฺโม วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “อาหารใจสำคัญอย่างไร” ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตลอดจนมีการฝึกปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักความอดทนและการมีสติเพื่อใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน โอกาสนี้คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS asp.net Excel Windbg Download the ipad 4-person holy keep

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School