สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

ActivitiesLatest News

이로하스 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนโอกาสฉลองครบ 60 ปีโรงเรียนเซนต์ดอมินิก “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” จำนวน 2,000,000.- บาทถ้วน รวมทั้งได้มีมติอนุมัติเงินสวัสดิการบำเหน็จแก่คุณครูที่เกษียณอายุในปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คนคือ คุณครูวิภาวรรณ เตียวนุกูลธรรม อายุงาน 37 ปี คุณครูมณี เงากระจ่าง อายุงาน 25 ปี และคุณครูจำลอง ขุนทองจันทร์ อายุงาน 12 ปี โดยจัดพิธีมอบเมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เนื่องจากปีการศึกษานี้ไม่สามารถจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ตามที่กำหนดไว้ได้ VIEW MORE PHOTOS 다운로드 크롬 원격 데스크톱 Guyber Da Vinci Resolve 15

Read more

กิจกรรมขอบคุณครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2563

ActivitiesLatest News

Download Naver Sharing Gothic งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมขอบคุณครูคำสอน ซึ่งครูคำสอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระเจ้า นอกจากนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 VIEW MORE PHOTOS 쎄시봉 drop box 다운로드 스팀 사운드 트랙 Download Eternal Empire

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมสอยดาว

ActivitiesLatest News

크롬 익스텐션 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมสอยดาวเพื่อแบ่งปันความสุข ให้นักเรียนร่วมทำบุญ และสนุกสนาน โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการจับสลากรางวัลใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์มาโกเน และโถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS 오늘 취하면 놀면뭐하니 다운로드 appalling door Download the full Pinterest image

Read more

โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

ActivitiesLatest News

아시아나항공 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 รับฟังการบรรยายโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION : D.A.R.E.)” โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ โถงอาคารมารีย์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Download the qt library webzip 다운로드 lg u+ tv 다운로드 Download Fest

Read more

เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

Download fastreport คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย มาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันพุธที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ โอกาสนี้คุณพ่อได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับด้วยดอกไม้ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความสุข ความยินดี เวลาผ่านมา 1 ปี เป็นปีแห่งความทุกข์ของคนทั่วโลก นอกจากนี้คุณพ่อได้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา และส่งกำลังใจให้ ม.6 ทุก ๆ คน รวมทั้งกล่าวถึงคำขวัญของคุณพ่ออัคราธิการ ประจำปี 2021 “ขับเคลื่อนด้วยความหวัง” เราอยู่ได้แม้มีความทุกข์ยากลำบาก แต่ถ้าคนเรามีความหวัง ความเชื่อมั่น เราก็จะผ่านวิกฤตินี้ไปได้ พร้อมทั้งให้ข้อคิดสืบเนื่องจาก COVID-19 ว่า หลังจากหมด COVID-19 โลกเราจะไม่เหมือนเดิม โลกเดิมคนจะเห็นแก่ตัว ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของโลก แต่หลังจาก COVID-19 มนุษย์จะเห็นใจกันมากขึ้น เพราะ COVID-19 ทำให้มนุษย์อ่อนแอลง ทั้งคนรวยคนจน เราจะอยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่ได้แล้ว มนุษย์จะสนใจคนที่ทุกข์ยากลำบากมากขึ้น

Read more

พิธีเดินรูป 14 ภาค

ActivitiesLatest News

Gunbird pc งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีเดินรูป 14 ภาค ในทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นการติดตามพระเยซูเจ้าบนทางกางเขนของพระองค์ ด้วยการสวดภาวนาและรำพึงถึง 14 สถาน เป็นกิจศรัทธาของคริสตชน ที่ปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลมหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเริ่มเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธาน VIEW MORE PHOTOS 세기의 매치 CoolIris vi editor 다운로드 Clash Royale Test Server

Read more

พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 1 (300 ความดี)

ActivitiesLatest News

mastercam 2020 다운로드 กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 1 (300 ความดี) โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ และวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS The king loves Download Modern Combat 트위터 일괄 Blood Rad

Read more

วันพุธรับเถ้า

ActivitiesLatest News

프리미엄 러쉬 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธรับเถ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 VIEW MORE PHOTOS Discipleship Bible axcrypt free 정희라 클래시 오브 클랜 무료

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพและรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ActivitiesLatest News

유료 mp3 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 คน ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS Mom’s job Download PlayStation Netflix 티스토리 이미지 Download Guardians of The Galaxy 2

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

ActivitiesLatest News

눈이 내리네 mp3 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกัน ช่วยเตรียมบุตรหลานให้พร้อมสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ มีแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาในด้านความเชื่อ อีกทั้งดูแลจิตวิญญาณของบุตรหลานท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นวิทยากรแบ่งปันข้อคิด มีผู้ปกครองเข้ารับฟังการบรรยาย 30 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น 이상한 나라의 폴. ณ ห้องประชุมอัลเบรา ชั้น 3 อาคารซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS Download Windows Hangul

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School