สอบทักษะภาษาอังกฤษ ป.2 Starter และ ม.3 KET

ActivitiesLatest News

Download the problem of ejecting information processing articles นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สอบทักษะภาษาอังกฤษ Starter และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบทักษะภาษาอังกฤษ KET ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ อาคารมารีย์ฯ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 디아블로 헬퍼 Good Morning 니나잘해 Download Nightmare School

Read more

โครงการโรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2564

ActivitiesLatest News

Download Grand Blue Fantasy      บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล พร้อมผู้แทนครูโรงเรียนเซนต์ดอมิก ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ของเล่น เงินบริจาคของผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู บุคลากรโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้นำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนและศูนย์เยาวชนในมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแบ่งปันและมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนตามโครงการโรงเรียนน้อง ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เยาวชน บ้านดอนบอสโก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง ตำบลช้างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) VIEW MORE PHOTOS

Read more

SCG มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอากาศฯ ติดตั้งในห้องเรียน ป.1-ป.6

ActivitiesLatest News

Download Rick & Morty คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business, SCG Cement-Building Materials Business (ในนามศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 20) ได้มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในอากาศเพื่อติดตั้งเข้าระบบเครื่องปรับอากาศ (Plasma Air 600 Series) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดย Intertek/ETL สำหรับติดตั้งในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเทคโนโลยี Bi-lon ที่ช่วยเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจในความห่วงใยสุขภาพให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยติดตั้งอุปกรณ์ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศทั้งสองเครื่องในแต่ละห้อง เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในห้อง ระหว่างวันอังคารที่ 28 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จเมื่อวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 VIEW MORE PHOTOS connection Download The Trap

Read more

Christmas Charity Gift

ActivitiesLatest News

Download the Korean font font วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานฉลองคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564 ในแนวคิดที่ว่า “การให้คือจุดเริ่มต้นของความสุข ทุกการร่วมสนุกของคุณคือการแบ่งปัน” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิก อีกทั้งเป็นการส่งความสุขระหว่างกัน ทั้งนี้รายได้ร่วมสมทบทุนโครงการโรงเรียนน้องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก และคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล กิจกรรมเริ่มด้วยการกล่าวถึงความหมายของวันคริสต์มาส พิธีถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารเยซู พิธีส่งความสุขระหว่างคณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียน จากนั้นเป็นการร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรม Christmas Charity Gift ซึ่งผู้ปกครองได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ตลอดจนกิจกรรม ID Student Gift ที่โรงเรียนส่งความสุขสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านเลขประจำตัว นอกนั้นยังได้ส่งความสุขลุ้นของรางวัลสำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565 อีกส่วนหนึ่งด้วย VIEW MORE PHOTOS Windows Media google docs

Read more

พิธีต้อนรับ แนะนำคณะผู้ใหญ่และคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ActivitiesLatest News

Download katok emoji โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีต้อนรับ แนะนำคณะผู้ใหญ่และคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โอกาสนี้ผู้แทนครูได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ ได้แก่ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ/ผู้อำนวยการและครูใหญ่ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/รองอธิการ/ผู้จัดการและเหรัญญิก และคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล จากนั้นเป็นการแนะนำคุณครูใหม่และคณะผู้ใหญ่มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ ก่อนจบพิธีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา ได้ให้เกียรติให้โอวาท จบพิธีด้วยการบันทึกภาพร่วมกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล ซึ่งวันที่ 8 ธันวาคมเป็นวันสมโภชพระนางมารีย์ พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล และถือเป็นวันเริ่มต้นกิจการซาเลเซียนที่คุณพ่อบอสโกได้พบกับบาร์โธโลมิว กาเรลลี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2384 VIEW MORE PHOTOS 초시계 10대 아우성 Download Gina mr Download

Read more

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

ActivitiesLatest News

Blender เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ซึ่งมาตรวจติดตามสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร VIEW MORE PHOTOS Download pokemon game apk 갤럭시 크롬 다운로드 Download ragnarok client Java html pdf

Read more

คณะครู บุคลากร และพนักงาน ร.ร.เซนต์ดอมินิก รับการตรวจ ATK

ActivitiesLatest News

Download the movie quick คณะครู บุคลากร และพนักงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รับการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จากศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (วัดมักกะสัน) เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS 제5공화국 연애시대 Download Golden Knights 7080 다운로드

Read more

ม.ต้นฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

ActivitiesLatest News

Download flower pictures วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับการฉีดวัคซีคไฟเซอร์ เข็มที่ 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน VIEW MORE PHOTOS lg g3 다운로드 Download Takeru Rosetta Stone English 파랑새는 있다

Read more

ม.ปลายฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

ActivitiesLatest News

pbe 서버 다운로드 วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับการฉีดวัคซีคไฟเซอร์ เข็มที่ 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน VIEW MORE PHOTOS amtlib.dll 다운로드 cv2 다운로드 mobaxterm 파일 다운로드 워크플로위

Read more

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2

ActivitiesLatest News

sp3 다운로드 วันพุธที่​ 20 ตุลาคม 2564​ นักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิกที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีน​ซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคาร 9 สำนักงานใหญ่ TOT ถนนแจ้งวัฒนะ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ VIEW MORE PHOTOS 윈도우 95 iso Download labview 2018 가온차트 다운로드 Bulletin Board Excel

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School