รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

AchievementsLatest News

일 빵빵 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “สนุกวิทย์พิชิตสมอง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ในกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ “SPSM Open House 2023 เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้แก่ – นายนนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.3/1 – ด.ช.แสงแรก สุวรรณรพ ม.3/1 – ด.ช.พีรดนย์ การพิสิฐฏ์ ม.3/1 โดยมีมาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง เป็นผู้ควบคุมทีม VIEW MORE PHOTOS 아이폰 동영상 갓오곡 다운로드 Download Homemate 달밤체조 2015

Read more

รองชนะเลิศวาดภาพระบายสี

AchievementsLatest News

롤러코스터 타이쿤3 다운로드 นายธนดล ศุภพิโรจน์ ม.5/4 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ก้าวสู่ 2030 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS 워드 체험판 Morning Canon Daum cleaner npdf 64 다운로드

Read more

รางวัลชมเชยร้องเพลงภาษาอังกฤษ

AchievementsLatest News

아시아눅스 นายณราเมศ ทีฆธนานนท์ ม.4/1 ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเงินรางวัล 500 บาท จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ English Singing Contest 2022 มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS divorce papers 삼탈워 Download The Free Maple Story Download King of Fighter

Read more

เยาวชนดีเด่นและชนะเลิศหมากล้อม

AchievementsLatest News

엑셀 정품 ด.ช.ธนนัทธิ์ ทับสาย ป.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากล้อม มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร “เด็กดีเด่น” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาผู้นำเด็กและเยาวชนดีเด่น จากศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 VIEW MORE PHOTOS Cool Doom mp3 라이트 룸 7.5 Download the Triple Samurai Download part 1 of the barrel

Read more

รับพระราชทานของที่ระลึก

AchievementsLatest News

Double ด.ช.ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ ป.3/1 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานวันมูลนิธิสิรินธร ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร การบรรเลงดนตรี และการแสดงพระราชทาน เรื่อง “เที่ยวไปในแดนชวา” บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS Download the exhibition Ican Speak Download youtube multi da Vinci code

Read more

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

AchievementsLatest News

quagga 다운로드 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม และ 4 ธันวาคม 2565 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 3 และ 4 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HAN BAN)กระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง HSK แบ่งการสอบออกเป็นระดับ 1-6 ผลการทดสอบดังนี้ – HSK ระดับ 2 : นายอนุภัทร อุดม ม.4/4 ได้ 194 คะแนน เต็ม 200 คะแนน – HSK ระดับ 3 : นายนรเณศฤ คูหาทอง ม.5/4 ได้ 237 คะแนน เต็ม 300 คะแนน – HSK ระดับ 3

Read more

โครงการช้างน้อยสู่ช้างเผือก

AchievementsLatest News

More fuzzy นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีจิตอาสา มาสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้น้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการช้างน้อยสู่ช้างเผือก ทุกวันศุกร์ เวลา 07.30-08.00 น 유니클로 스크린세이버. ตลอดปีการศึกษา 2565 มีดังนี้ : นายรวีโรจน์ เมฆชมภู ม.4/1 นายดิศพัชร วศินวสุกุล ม.4/1 นายดุลยวัต มีชัยเจริญ ม.4/1 และ นายภาม ปิงสุทธิวงศ์ ม.4/1 VIEW MORE PHOTOS 붕괴3 pc 다운로드

Read more

รางวัลชมเชยวาดภาพระบายสี

AchievementsLatest News

팀 뷰어 ด.ช.อับดุลเลาะห์ อินเด ป.3/4 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพระบายสี รายการ THE PMAC 2022 WORLD ART CONTEST รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ชื่อผลงาน “MY HAPPY WORLD” โดยมีเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด VIEW MORE PHOTOS 7612 드라이버 다운로드 Download your PC desktop Windows 10 pending Download naver news videos

Read more

ชนะเลิศเปียโน

AchievementsLatest News

mro 다운로드 ด.ช.รมณ์ทะเล ทรงสวัสดิ์วงศ์ ป.6/4 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศและเหรียญทอง การแข่งขันเปียโน รุ่นเยาวชน Class B รายการ Bangkok International Youth Music Competition 2022 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ Siam Ratchada Auditorium VIEW MORE PHOTOS 마메 철권 다운로드 약장사 영화 잡스 Download Google Sketchup 8

Read more

เหรียญทองการแข่งขันโววินัม

AchievementsLatest News

천공의 성 라퓨타 자막 ด.ช.ธนดล ชัยวงศ์ ป.3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตรการแข่งขัน VOVINAM FORTUNE TOWN INVITATION 2022 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม อาคารฟอร์จูนทาวน์ VIEW MORE PHOTOS appspresso demon Download Samsung’s smartphone 입영통지서

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School