ความประพฤติดี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-ป.6

AchievementsLatest News

체조송 บาทหลวงมนูญ สนเจริญ อธิการ บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก และ นายปิยะ บ่างสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS 포토스케이프 x Winbuilder Download free music listening Download Macabelli More Logic

Read more

ร่วมแสดงละครขับเคลื่อนสังคม

AchievementsLatest News

Autocad 2016 ด.ช.เกริกไกรวัล สโรบล ป.1/4 เข้าร่วมเป็นนักแสดงในละครขับเคลื่อนสังคม คณะละครมาร็องดู เรื่อง “เห็นฉัน ไม่เห็นฉัน” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ในเทศกาลละครกรุงเทพ ปี 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ BACC VIEW MORE PHOTOS Photo batch 갤럭시 탭 펌웨어 다운로드 icube Download putty.exe

Read more

ความประพฤติดี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1-ม.5

AchievementsLatest News

단짝게임 บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 VIEW MORE PHOTOS 실비 키우기 1.21 고릴라 4.0 다운로드 리렉터 다운로드 Download Haruki Murakami

Read more

10 ทีมสุดท้าย ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

AchievementsLatest News

Download The Three Kingdoms 12pk เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จาก 130 ทีม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – ได้อันดับที่ 6 นายปรณินทร์ ชัยชาญชีพ ม.6/1 และ นายจิรภัทร ธุวจิตต์ ม.6/1 – ได้อันดับที่ 8 นายสมชัย แซ่หลิ่ว ม.5/1 และ นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.5/1 VIEW MORE PHOTOS Download The Ten Commandments Way of Salvation Pretty font Download the mystery music

Read more

รองชนะเลิศตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

AchievementsLatest News

팩토리오 การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : นายปรณินทร์ ชัยชาญชีพ ม.6/1, นายจิรภัทร ธุวจิตต์ ม.6/1, นายสมชัย แซ่หลิ่ว ม.5/1 และ นายจิรเมธ วิรัตน์ธัญญารักษ์ ม.5/1 VIEW MORE PHOTOS 네이버 웹툰 다운로드 Download Voice1 Download the wget subdirectory Download Hina Matsuri

Read more

รองชนะเลิศผลิตวิดีทัศน์ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

AchievementsLatest News

애지중지 ผลการประกวด การผลิตสื่อวิดีทัศน์ หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” โครงการ Gen ใหม่ ไร้หลอดและถุงพลาสติก (Laudato Si โอกาส 350 ปี มิสซังสยาม) ปีการศึกษา 2562 จัดโดยฝ่ายการศึกษา ร่วมกับฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อคลิป “คนหรือสัตว์” – นายณธกร ณัฐดุรงค์ ม.5/4 – นายบัญชา เส็งกลิ่น ม.5/4 – นายธนทัต จิรรุจิเรข ม.5/4 – นายฐภณภพ พินธุโสภณ ม.5/4 – นายภูมิ พิมพิพัฒน์ ม.5/4 – นายธนวินท์ เกษตรสินธุ์ ม.5/4 – ชมเชย

Read more

ทดสอบความรู้พระวรสาร

AchievementsLatest News

Download katok theme แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทดสอบความรู้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ประจำปีการศึกษา 2562 – เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้แก่ ด.ช.วิธวินท์ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/4 – เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ ด.ช.วชิรวิทย์ วงษ์วิไลวารินทร์ ม.3/1 – ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ นายภาสกร ธาดาประทีป ม.4/4 VIEW MORE PHOTOS 10g of Oracle Database 안드로이드 이메일 첨부 파일 Download the Mac Naver video 미슐랭 가이드

Read more

แข่งขันทักษะลูกเสือ

AchievementsLatest News

exeinfo pe 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ โรงเรียนจำนงค์วิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการแข่งขันมีดังนี้ – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะลูกเสือสำรอง ได้แก่ – ด.ช.ณัฐดนัย ฉลอง ป.3/1 – ด.ช.วรภัทร แสนดี ป.3/1 – ด.ช.ชวณัฐ ดวงพัตรา ป.3/2 – ด.ช.กฤตวรนนท์ สิทธิวีระกูล ป.3/3 – ด.ช.ธชวินทร์ สนธิ ป.3/5 – ด.ช.พิชญุตม์ จินตภานุ ป.3/5 – รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญ ได้แก่ – ด.ช.ณธฤต สันติธรารักษ์ ป.6/1 – ด.ช.รวิกิจ

Read more

คณิตคิดเร็ว

AchievementsLatest News

Mirror free โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ โรงเรียนจำนงค์วิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการแข่งขันมีดังนี้ – ชนะเลิศการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ป.3-ป.4 – ด.ช.กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.4/3 – ด.ช.พล นิโคลาช รัตนฤาทัย ป.4/4 – ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ ป.4/1 – ชนะเลิศการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ป.5-ป.6 – ด.ช.สิริณัฏฐ์ ขำสุข ป.6/1 – ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.6/1 VIEW MORE PHOTOS Fifa 2000 스위치 nsp intellij 테마 다운로드 cheat engine

Read more

เหรียญทองวิชาการนานาชาติ

AchievementsLatest News

Download the Mongill macro ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 – ผลการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีดังนี้ – ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง – ด.ช.สิริณัฏฐ์ ขำสุข ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง – ด.ช.จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์ ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน – ผลการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีดังนี้ – ด.ช.กันตณัฐ อาชาไนย ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง – ด.ช.อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง VIEW MORE PHOTOS Download the

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School