โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์ 27 เม.ย.- 25 ก.ย. 2563 [21 ม.ค. 63]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School