มาตรการของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 (COVID-19) [26 ก.พ. 63]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School