เอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหลังสิ้นเดือนเมษายน 2563 [31 มี.ค. 63]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School