เอกสารแจ้งการรับผลการสอบ หนังสือ สมุดนักเรียนเดิม และรับหนังสือ สมุด กระเป๋า เข็มขัดนักเรียนใหม่ (งดการปฐมนิเทศ ป.1-ม.4) ปีการศึกษา 2563 [30 เม.ย. 63]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School