กำหนดวัน-เวลา รับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 และคืนค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน สำหรับผู้ปกครองที่ชำระแล้ว [17 มิ.ย. 63]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School