ประกาศโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เรื่อง การเปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 [28 ม.ค. 64]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School