ประกาศโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนตามปกติ (ม.1-ม.6 เปิดจันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564) (ป.1-ป.6 เปิดจันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564) [30 ม.ค. 64]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School