เอกสารแจ้งการเรียนออนไลน์ถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 และการสอบซ่อมรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2563 [28 มิ.ย. 64]

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School