เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ป.1 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Novel share

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษ >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาการคำนวณ 1 >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Science >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Mathematics >> Download PDF <<
 • วิชา English Conversation >> Download PDF <<
 • วิชาสังคม >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 1 (ดนตรี) >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ (ทศันศิลป์) >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ  (นาฏศิลป์) >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<

 

Download the KakaoTalk Mac version comic book letter Free Download sandolgothic neo

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School