เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ป.2 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

크롬 데일리 모션

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษ >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาการคำนวณ >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Science >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Mathematics >> Download PDF <<
 • วิชา English Conversation >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ ดนตรีไทย >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ นาฏศิลป์ >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ ทศันศิลป์ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<

 

프리미어 cc 2019 Curse of The Absurd Dawn Tekken 6 Neat cover

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School