เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ป.3 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

청년경찰

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษ >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาการคำนวณ >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Science >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Mathematics >> Download PDF <<
 • วิชา English Conversation >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 3 ดนตรี>> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 3 นาฏศิลป์ >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 3 ทศันศิลป์ >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<

 

Download the talking giraffe 넥슨 초고속 다운로드 졸업사진 말죽거리 잔혹사 다운로드

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School