เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ป.4 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Download pspice student

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษ >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาการคำนวณ >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Science >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Mathematics >> Download PDF <<
 • วิชา English Conversation >> Download PDF <<
 • วิชาเทคโนโลยีเพิ่มเติม 1 >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 4 ดนตรี>> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 4 นาฏศิลป์ >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 4 ทัศนศิลป์>> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<
Download the Korean dictionary app Vista Download the next sport 카페 동영상

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School