เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ป.5 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

미주 합법

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาการคำนวณ >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษ  >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา  >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์  >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Science  >> Download PDF <<
 • วิชา Additional Mathematics  >> Download PDF <<
 • วิชา English Conversation  >> Download PDF <<
 • วิชาเทคโนโลยีเพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน   >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 5 ดนตรี  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 5 นาฏศิลป์  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ 5 ทัศนศิลป์ >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา  >> Download PDF <<

 

Download Hello Mobile 3.0 Download for Pill Enterprise Download The Prisoner of Harry Potter Azkaban rtmp mp4 다운로드

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School