เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.1 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

Bike Boy

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.1/1-ม.1/2  >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้อง ม.1/3-ม.1/5  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 1 (ฟิสิกส์) >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชา Science >> Download PDF <<
 • วิชา ICT >> Download PDF <<
 • วิชาพื้นฐานวิศวะ >> Download PDF <<
 • วิชาเคมี >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน ห้อง ม.1/3 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน ห้อง ม.1/4-ม.1/5 >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรี >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรีสากล >> Download PDF <<
 • วิชานาฏศิลป์ >> Download PDF <<

 

이나즈마일레븐 스트라이커즈 Download the Information and Communications Network Act Download Jazz Jack Rabbit2 워크스테이션

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School