เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.2 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

카툰워즈

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.2/1, ม.2/2  >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้อง ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 3 (อตุนิยมวิทยา) >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 3 (ฟิสิกส์)  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 3 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชา Science >> Download PDF <<
 • วิชา ICT >> Download PDF <<
 • วิชาพื้นฐานวิศวะ >> Download PDF <<
 • วิชาเคมี >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน ห้อง ม.2/3, ม.2/4 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน ห้อง ม.2/5, ม.2/6 >> Download PDF <<
 • วิชาออกแบบ  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรี >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรีสากล >> Download PDF <<
 • วิชานาฏศิลป์  >> Download PDF <<

 

xlive 다운로드 강호기행록 다운로드 강철강 다운로드 러시안 룰렛

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School