เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.2 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

카툰워즈

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.2/1, ม.2/2  >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้อง ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 3 (อตุนิยมวิทยา) >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 3 (ฟิสิกส์)  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 3 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชา Science >> Download PDF <<
 • วิชา ICT >> Download PDF <<
 • วิชาพื้นฐานวิศวะ >> Download PDF <<
 • วิชาเคมี >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน ห้อง ม.2/3, ม.2/4 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน ห้อง ม.2/5, ม.2/6 >> Download PDF <<
 • วิชาออกแบบ  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรี >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรีสากล >> Download PDF <<
 • วิชานาฏศิลป์  >> Download PDF <<

 

xlive 다운로드 강호기행록 다운로드 강철강 다운로드 러시안 룰렛

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School