เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.4 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

사랑의 불시착 3화

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 1 >> Download PDF <<
 • วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1  >> Download PDF <<
 • วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ห้อง ม.4/1 >> Download PDF <<
 • วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 ห้อง ม.4/2, ม.4/3 >> Download PDF <<
 • วิชา Basic Programming1 >> Download PDF <<
 • วิชา การออกแบบเบื้องต้น 7 >> Download PDF <<
 • วิชากฎหมาย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาเคมี >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน  >> Download PDF <<
 • วิชาศาสนา >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะ นาฏศิลป์  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะเพิ่มเติม ห้อง ม.4/4, ม.4/5 >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<

 

rix모던고딕 다운로드 zwcad 2018 다운로드 왓챠 영화 Download pick-up

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School